Słownik pojęć

  J

Jak rozliczyć ePIT?

Jest to roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych automatycznie przygotowywane i udostępniane przez Krajową Administrację Skarbową (właściwe miejscowo urzędy skarbowe).

Podatnicy mogą skorzystać z tej formy i w takiej sytuacji nie muszą wypełniać wniosków, składać deklaracji czy rozliczać swoich podatków. Zeznania podatkowe są przygotowywane w oparciu o udostępnione w usłudze Twój e-PIT dane zgromadzone przez administrację skarbową.

Zgodnie z usługą Twój e-PIT, deklaracja podatkowa podatnika zostaje wypełniona automatycznie, a podatnik otrzymuje możliwość wglądu do niej (oraz jej uzupełnia) w Portalu podatkowym Krajowej Administracji Skarbowej. W takim przypadku podatnik może dokonać zmian w swoim zeznaniu podatkowym oraz np. wskazać organizację pożytku publicznego na rzecz której przekaże swój 1 % podatku.

Podatnik ma prawo także odrzucić deklarację przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową.

W sytuacji, gdy podatnik przed 30 dniem kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku podatkowym dla którego należy przygotować rozliczenie podatku nie dokona zmian ani nie odrzuci rozliczenia PIT przygotowanego przez KAS, automatycznie zostanie ono zaakceptowane.

Wybierając usługę Twój e-PIT można dokonać preferencyjnego rozliczenia PIT z małżonkiem w przypadku rozliczenia za pomocą PIT-36 i PIT-37. Zeznanie podatkowe wypełniane jest indywidualnie dla określonego podatnika, nawet gdy w ubiegłym roku małżonkowie rozliczali się wspólnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem lub wybrać formę opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci poprzez zalogowanie się do usługi Twój e-PIT i wybranie odpowiedniej opcji.

Przy użyciu druku PIT-28 i PIT-38 małżonkowie nie mogą się wspólnie rozliczyć. Za pomocą tych formularzy nie może się też rozliczyć osoba samotnie wychowująca dziecko. Zasady te odnoszą się także do e-PIT.

Korzystanie z Twój e-PIT oczywiście nie jest obowiązkowe. Każdy podatnik może wybrać dowolną dla sobie formę złożenia zeznania podatkowego tj. W formie papierowej lub elektronicznej lub skorzystać z usługi Twój e-PIT. 

W usłudze Twój e-PIT podatnik ma możliwość złożenia korekty swojego zeznania dla deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 – bez względu na to, czy składając zeznanie skorzystał z usługi Twój e-PIT, czy złożył je w innej formie – elektronicznie przez system e-Deklaracje lub papierowo.

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń. W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie urząd skarbowy może nie dokonać pewnych odliczeń i uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych wiadomości.

Pobierz darmowy  program do sporządzenia e-Deklaracji przez Internet   PIT-28; PIT-37; PIT-36; PIT-38; PIT-39 z

https://podatki-pit.pl/twoj-epit  

Jeśli sporządzasz rozliczenie/ e-pit online / pitów PIT-28; PIT-37; PIT-36; PIT-38; PIT-39w usłudze Twój e-pit wpisz w deklaracji podatkowej PIT KRS nr 0000318482 

Zobacz taże hasła:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2020.1426);

 

Korzystanie z Twój e-PIT oczywiście nie jest obowiązkowe. Każdy podatnik może wybrać dowolną dla sobie formę złożenia zeznania podatkowego tj. W formie papierowej lub elektronicznej lub skorzystać z usługi Twój e-PIT.

W usłudze Twój e-PIT podatnik ma możliwość złożenia korekty swojego zeznania dla deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 – bez względu na to, czy składając zeznanie skorzystał z usługi Twój e-PIT, czy złożył je w innej formie – elektronicznie przez system e-Deklaracje lub papierowo.

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń. W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie urząd skarbowy może nie dokonać pewnych odliczeń i uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych wiadomości.

Pobierz darmowy  program do sporządzenia e-Deklaracji przez Internet   PIT-28; PIT-37; PIT-36; PIT-38; PIT-39 z

https://podatki-pit.pl/twoj-epit 

Jeśli sporządzasz rozliczenie/ e-pit online / pitów PIT-28; PIT-37; PIT-36; PIT-38; PIT-39w usłudze Twój e-pit wpisz w deklaracji podatkowej PIT KRS nr 0000318482