Słownik pojęć

  J

Jak wypełnić e-deklaracje PIT online?

Edeklaracja jest to system internetowy przeznaczony do składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. By dokonać rozliczenia w takiej formie należy sporządzić deklarację tj. e-deklarację za pomocą strony podatki.gov.pl, a po jej wypełnieniu podpisać deklarację danym autoryzującymi lub tzw. e-podpisem.

Wskazujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wyborze tej formy rozliczenia zwrot podatnikowi należnego, nadpłaconego podatku może potrwać najdłużej do 45 dni. Podatnicy, decydujący się na złożenie deklaracji w standardowej wersji papierowej powinni otrzymać zwrot nadpłaconego podatki w terminie do 3 miesięcy.

W formie e-deklaracji można złożyć zeznanie podatkowe: PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-OP, PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT 36-L, PIT-38, PIT-39.

W e-deklaracji, zgodnie z obowiązującymi wymogami powinna zostać wskazane określone dane wnioskodawcy jakimi są w szczególności:

  •  numer NIP lub numer PESEL,
  • imię i nazwisko podatnika, 
  • data urodzenia podatnika 
  • kwotę przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym deklaracja lub podanie jest przesyłane albo wartość ,,0’’ (zero), w przypadku niezłożenia żadnego z ww. zeznań czy obliczeń.

Aktualnie, wiele serwisów umożliwia pobranie programów PIT umożliwiających złożenie edeklaracji.

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Pobierz darmowy program do sporządzania e-deklaracji przez Internet PIT-28; PIT-37; PIT-36; PIT-38; PIT-39 z:
https://podatki-pit.pl/e-deklaracje

Program umożliwi Ci krok po kroku sporządzenie Twojego rozliczenia.

Jeżeli będziesz wypełniał swoje rozliczenie podatkowe PIT online w usłudze Twój e-pit wpisz w swojej deklaracji podatkowej PIT numer KRS 0000318482.

Zobacz taże hasła:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2020.1426);