Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018
  I
Inwestycja technologiczna

Inwestycja polegającą na wytworzeniu, zakupie lub uzyskania prawa (licencja) do nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług;
Ustawa Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej Art. 2.1