Słownik pojęć

  E

E-commerce / Handel elektroniczny

E-commerce jest terminem zaczerpniętym z języka angielskiego i oznacza handel prowadzony z wykorzystaniem Internetu i innych sieci komputerowych, pozwalających na zawieranie transakcji. W tej formie zawierać można praktycznie wszystkie rodzaje transakcji i przez wszystkie podmioty: osoby fizyczne – konsumentów, osoby prawne i jednostki organizacyjne, a także podmioty publiczne i rządowe.

E-commerce jest realizowany w formach:

 • sklepów internetowych,
 • serwisów ogłoszeniowych,
 • portali przetargowych,
 • serwisów aukcyjnych,
 • serwisy transakcyjne.

W handlu elektronicznym zawierane umowy i transakcje mogą mieć charakter kompleksowy. Oznacza to, że odbywa się ona wyłącznie w świecie wirtualnym. Dotyczy to również dostawy przedmiotu umowy. Przykładem tego typu formy jest np. kupno e-booka lub transakcje dokonywane na giełdzie. Zakup towarów i usług, pozyskiwanie kontrahentów, przepływ informacji, pieniędzy oraz dokumentów następuje z udziałem Internetu, ale dostawa lub wykonanie usługi ma miejsce w świecie rzeczywistym – wówczas jest to forma pośrednia e-commerce. 

Wymiana handlowa z wykorzystaniem łączności cyfrowej odbywać się może pomiędzy przedsiębiorstwami, pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami oraz pomiędzy osobami fizycznymi. Konsumentem bowiem zgodnie z art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, która to czynności nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

E-commerce ma zarówno zalety jak i wady. Do pierwszej grupy zalicza się:

 • oszczędność czasu oraz obniżanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • łatwiejsze magazynowanie dokumentów i informacji o transakcjach,
 • obniżone bariery wejścia na rynek,
 • dostęp do szerokiego rynku,
 • łatwiejsze prowadzenie działań marketingowych, 
 • ułatwiony dostęp do produktów i usług,
 • funkcjonowanie narzędzi do porównywania ofert,
 • możliwość porządkowania ofert według wybranego kryterium,
 • ułatwione aktualizowanie oferty i odpowiadania na działania konkurencyjne,
 • możliwość maksymalizacji zysków w drodze licytacji,
 • ułatwiony obrót towarami nietypowymi i trudno dostępnymi,

Powyższy katalog ma jedynie charakter przykładowy. Istniej o wiele więcej korzyści z handlu internetowego. Niestety e-commerce nie jest wolny od wad takich jak: 

 • wrażliwość na ataki przeciw bezpieczeństwu danych osobowych,
 • konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dokonywania płatności,
 • brak wystarczających możliwości sprawdzenia rzetelności sprzedawcy,
 • ryzyko związane z czasem i jakością dostawy towaru,
 • wysokie koszty dostawy tradycyjnej,
 • brak możliwości oględzin towaru i fizycznego kontaktu ze sprzedawcą.

Na koniec warto podkreślić, że rynek e-commerce bardzo silnie się rozwija. Umowy zawierane na odległość korzystają z ochrony przewidzianej przez Kodeks cywilny, a konsumenci mają tzw. prawo do namysłu. Sprzedawcy i operatorzy płatności wciąż podejmują działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i sprawności dokonywanych transakcji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Zobacz także: