Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018
  D
Działalność innowacyjna

Działalność polegającą na badaniu, opracowaniu wynalazku, wzoru przemysłowego, nowej technologii, organizacji, formy produktów lub usługi i przeważnie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług;
Ustawa Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej Art. 2.1