Porady

16 wskazówek – Jak tworzyć klimat dla rozwoju innowacji w mikro firmie  

Zadanie, jakie stoją przed dzisiejszymi mikro firmami, leży dużo głębiej niż tylko jako zwrócenie uwagi na innowacyjność i rozwiązywanie problemów. Pewne cechy strukturalne mikro przedsiębiorstwa przyspieszają i zachęcają do innowacyjności, uczenia się i zmian. Cechy te różnią się od tradycyjnej struktury biurokratycznej, która została doprowadzona do „perfekcji” w poprzednim stuleciu. Dzisiaj firmy, aby były wystarczająco żywotne, musza umieć zmieniać swą strukturę. W poniższej poradzie znajdziesz odpowiedź – jak temu sprostać.

16-wskazowek--Jak-tworzy-klimat

Jak rozwijać innowacyjność w mikro firmie?

1. Przygotuj wszystkich pracowników do pracy nad sobą.

Nauka w szkole bywa często przyczyną wyuczonej bezradności pracowników firmy. Odwracając tę tendencję – firma zyskuje same korzyści. Zachęcaj ludzi do pomagania w nauce sobie samym, a także innym pracownikom. Zaprocentuje to stałym wzrostem kondycji Twojej firmy.

2. Traktuj błędy jako kolejne etapy procesu uczenia się i niezbędne czynniki w rozwoju firmy.

Błędy były nierzadko przyczynkiem do największych odkryć w dziejach świata. Na dopuszczalnym poziomie błędów możliwe jest osiąganie sukcesów w firmie. Błędy dowodzą także istnienia nowych możliwości dla pracownika. Jedną z takich możliwości jest np. nauka odpowiedzialności za własne błędy i niepowtarzanie ich w przyszłości.

3. Zaobserwuj, czy Twoi pracownicy wyrażają chęć do przeprowadzania zmian dotyczących różnego rodzaju struktur i systemów obowiązujących w Twojej firmie.

Proces ten dotyczy wzrostu – ponieważ nie można spodziewać się wzrostu bez ciągłego przeprowadzania zmian. Stare nawyki, schematy działania muszą zostać porzucone, a nowe zwyczajnie wypróbowane. Wszystkie bowiem struktury i systemy mają spełniać praktyczne wymagania ludzi. Jeśli więc wiemy, że wymagania ulegają zmianom – trzeba także wypracowywać nowe struktury i systemy.

4. Nauka jako proces emocjonalny – wysoce wpływa na kulturę zachowań grupowych.

U pracowników poszukujących, uczących się rośnie poczucie własnej wartości, ich morale oraz przywiązanie i lojalność do firmy, w której pracują.

5. Spróbuj docenić sam proces uczenia się, nie tylko jego rezultaty.

Kiedy pracownicy na nowo odkryją w sobie zdolnych uczniów, jakimi są, dostrzegą odradzające się możliwości odkrywania i uczenia się. Samo uczenie się, nie jego efekty, jest ważne, ponieważ nidgy nie możemy przewidzieć, jakie jeszcze nowe praktyczne umiejętności uda nam się zdobyć.

6. Traktuj wszystkich uczących się jednakowo.

Hierarchie nikomu się nie podobają. Wiadomo, że uczniowie różnią się zakresem zdobytej wiedzy i tempem opanowania nowych umiejętności. Nie oznacza to jednak, że mają być oni i ich nowe doświadczenia traktowani jako wyjątkowe i wartościowe.

7. Dopilnuj, aby poziom wymiany myśli i energii ciągle wzrastał.

Gdziekolwiek spotyka się dwoje ludzi, dochodzi między nimi do wymiany informacji, a więc także zachodzi proces uczenia się i powstawania innowacji. Jeśli doprowadzi się do pełnego rozwoju kultury uczenia się, wymiana myśli i energii będzie miała miejsce prawie zawsze. Steve Jobs, założyciel Apple, tak architektonicznie planował siedziby swoich firm, aby pracownicy mieli okazję spotykać się bezustannie: w drodze po kawę, do bufetu, do toalety. Niejako zmuszał ich do wstania ze swojego fotela – co nieuchronnie powodowało, że ludzie mijali się na korytarzu czy w przejściu – i zaczynali rozmawiać, także o tym nad czym obecnie pracują. Tak Jobs tworzył sieć wymiany informacji, która wspomagała proces innowacji.

8. Zachęcaj i ucz pracowników indywidualnego trybu porządkowania wiadomości i staraj się nie wyręczać ich w tej czynności.

Łatwość zdobywania informacji i ich przystępność sprzyja atmosferze efektywnej nauki. Doświadczony nauczyciel naucza danego przedmiotu czy konkretnej umiejętności i daje wskazówki dotyczące samego procesu uczenia się.

9. Ucz samooceny.

Kiedy zaczniemy odbierać samych siebie w bardziej realistycznych kategoriach – łatwiej przyjdzie nam pokierować własną nauką, a później stopniowo polepszać wyniki w pracy.

10. Zdaj sobie sprawę i uważaj na cel najwyższy – uwolnienie potencjału inteligencji we wszelkich jej przejawach.

Każde działanie zmierzające do wykorzystania zasobów inteligencji drzemiących w Twoim zespole, stwarza dla niego nowe szanse. W tłumieniu czyjejkolwiek inteligencji jest tyle samo sensu – co w niszczeniu Ziemi.

11. Spróbuj wykorzystać sposoby uczenia się innych, żeby osiągnąć jeszcze lepsze własne wyniki w nauce.

Korzyści z uczenia się z drugą osobą polegają na tym, że możesz, dzięki zrozumieniu, jak uczy się druga osoba – uaktywnić własny proces uczenia się.

12. Zachęcaj pracowników, aby odkrywali na czym polega styl uczenia się i odważnego myślenia oraz aby dzielili się z innymi swoimi spostrzeżeniami na ten temat.

To bardzo sprzyja nawiązywaniu komunikacji między ludźmi i rozwijaniu klimatu dla innowacji.

13. Staraj się kultywować wszystkie umiejętności każdego pracownika.

Przekonuj ludzi, że nie ma rzeczy niedostępnych dla nich. Nie da się przewidzieć, czy informacja lub umiejętność w danej dziedzinie nie okaże się przydatna w innych okolicznościach.

14. Spróbuj zrozumieć, że jeśli chcesz, aby zdobyta przez Ciebie wiedza i umiejętności łatwo dawały się wykorzystać w praktyce.

Musi być ona logiczna oraz zawierać pierwiastki moralne i po prostu cieszyć. Można powiedzieć, że proces uczenia się polega na połączeniu i zaakceptowaniu wszystkich wartości.

15. Rozwijaj dany temat lub zagadnienie, opierając się na znanych technikach tzn. dialogu i dyskusji.

Proces tworzenia innowacji ma miejsce w atmosferze nieformalnych rozmów i życzliwej wymiany poglądów, a krzewienie takiej atmosfery powinno stanowić stały element kultury Twojej mikro firmy.

16. Przestrzegaj zasady: wszystko jest poddawane powtórnemu rozpatrzeniu i zbadaniu.

Nie ma tematów tabu, a materiał, którym dysponujemy powinien być przedmiotem dyskusji w świetle nowych danych.

Autor: dr Bogusław J. Feder

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny