Słownik pojęć


  D

Dostawa

Jest to umowa, w której dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo regularnie co pewien czas, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. Umowa dostawy powinna być stwierdzona pismem. Kodeks cywilny Art. 605