Umowa o dostawę produktów (towarów) dedykowanych

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Umowa o dostawę produktów (towarów) dedykowanych

Przedsiębiorcy organizując produkcję swoich towarów często zawierają umowy dostawy surowców, materiałów, części lub półproduktów (wyrobów) od innych przedsiębiorców. Dostawa to w tym cywilistycznym znaczeniu, a nie w rozumieniu przepisów o podatku VAT, dostarczenie produktów wytworzonych dla odbiorcy, a więc jemu dedykowanych z uwagi na cechy produktu, których oczekuje. Bardzo często kluczem do osiągnięcia zakładanego rezultatu jest zorganizowanie dostaw części, podzespołów (wyrobów) przeznaczonych do konkretnego wykorzystania w produkcie odbiorcy. W takich wypadkach nacisk jest kładziony na zapewnienie, że wyroby będą spełniały specjalistyczne wymogi postawione przez kontrahentów. Instrumentem, który daje możliwość prawnego uregulowania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami w tym zakresie (kooperacji) może być umowa dostawy. 

Zgodnie z przepisem art. 605 Kodeksu cywilnego (dalej Kc), przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. Przedmiotami oznaczonymi co do gatunku mogą być np. masowo wykonywane wyroby, które stanowią m. in. części czy prefabrykaty używane w produkcji innych bardziej zaawansowanych przedmiotów.

Strony mogą zawrzeć w umowie określenie sposobu (technologii, receptury) produkcji, celem zagwarantowania odbiorcy produktów spełniających jego specjalistyczne wymagania, choć nie jest to obligatoryjne. W przypadku umowy dostawy surowce do produkcji części, podzespołów mogą być dostarczone przez odbiorcę, jak również strony mogą postanowić, że to dostawca ma je zapewnić. W prezentowanym wzorcu umowy przedstawiono trzy warianty; surowce dostarcza dostawca, odbiorca, albo obydwie strony umowy. Trzeci wariant może dotyczyć konfiguracji w której do wytworzenia wyrobu potrzeba różnych surowców. We wzorze zastrzeżono możliwość kontroli zarówno surowców jak i procesu produkcji przez odbiorcę.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki