Słownik pojęć


  D

Dokument prywatny

Stanowi środek dowodowy, stwierdzający, że osoba, która złożyła na nim podpis złożyła oświadczenie zawarte w treści dokumentu. Domniemanie autentyczności dokumentu prywatnego objawia się w tym, że zawiera treść pochodzącą od osoby oraz, że został sporządzony przez osobę, która widnieje w jego podpisie.
Kodeks postępowania cywilnego Art. 245