Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  B

Bitcoin

Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą. Przez kryptowalutę rozumie się z kolei rodzaj aktywów inwestycyjnych. Spełnia ona funkcję zwykłej waluty w obrocie bezgotówkowym i nie występuje w formie zmaterializowanej. Z uwagi na zdolność nabywczą kryptowaluta może zostać zatem zakwalifikowana jako pieniądz wirtualny. Można nim płacić wyłącznie wtedy, gdy sprzedawca taką formę akceptuje. Rozliczanie transakcji odbywa się z wykorzystaniem cyfrowych systemów księgowych, opartych na kryptografii, przechowywaniu danych i przepływie jednostek płatniczych. Ważnym pojęciem w obrębie kryptowalut jest „portfel” który wyraża ilość zgromadzonych jednostek danej kryptowaluty. Można go porównać do zgromadzonego na rachunku bankowym pieniądza.   

Jak już wspomniano najpopularniejszą krypotwalutą jest Bitcoin. Jego początki sięgają 2009 r. Nie istnieje jednolity emitent tego wirtualnego pieniądza ani żaden rodzaj administracji bankowej zapewniającej jego obsługę. Obrót Bitcoinem opiera się na bazie danych, posiadającej mechanizmy zabezpieczające przed kilkukrotnym wykorzystaniem tej samej jednostki. Baza ta pełni również funkcję przechowywania jednostek, transakcji oraz kryptograficzną. Twórca Bitcoina stworzył mechanizm redukcyjny – tzn. maksymalna ilość wytworzonej kryptowaluty może wynosić 21 000 000. Na wzór pieniądza tradycyjnego, jeden Bitcoin dzieli się na mniejsze jednostki - 100 000 000 satoshi.

Kryptowaluty odgrywają coraz ważniejszą rolę w obrocie bezgotówkowym i transakcjach płatniczych. Bezpieczeństwo sektora bankowego i zabezpieczenie jego stabilności są konieczne z uwagi na ochronę gospodarki. Do kwestii legalności kryptowalut odnosiły się wielokrotnie organy władzy.

Zdaniem Ministra Finansów (pismo z dnia 28 czerwca 2013 r., skierowane do Marszałka Senatu, znak FN/FN -7/0602/WOS/4-3/2013/RD-67616/2013) funkcjonowanie oraz obrót walutami wirtualnymi na terenie RP nie narusza prawa polskiego, ani prawa unijnego.

W interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2017 r., znak: IPPP2/4512-3-44/15-6/S/BH/RR, Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wskazał, że transakcje polegające na wymianie jednostek Bitcoin na środki pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska, zdaniem Dyrektora KAS, jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dalej TSUE – z dnia 22 października 2015 r. w sprawie Hedqvist C-264/14 EU:C:2015:718., w którym Trybunał stwierdził, że jedyną funkcją Bitcoina jest funkcja płatnicza. TSUE podtrzymał, że jest to rodzaj wirtualnej waluta o dwukierunkowym przepływie. Nie można zatem uznać jednostek wyrażonych pod nazwą „bitocoin” za rzecz.

Pojęcie „walut” używanych jako prawny środek płatniczy (dla celów podatku od towarów i usług) zdaniem KAS obejmuje również walutę bitcoin i tym samym wpisuje się w normę art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Dlatego też, stwierdzić należy, że czynności polegające na wymianie wirtualnej kryptowaluty (np. Jednostek Bitcoin) na środki pieniężne (np. sprzedaż wirtualnej kryptowaluty), stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Źródła:

  1. Pismo Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2013 r. znak FN/FN -7/0602/WOS/4-3/2013/RD-67616/2013,
  2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 25 maja 2017 r., znak: IPPP2/4512-3-44/15-6/S/BH/RR,
  3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie Hedqvist C-264/14 EU:C:2015:718.

Zobacz także: