Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019
  A

Ankieta (t.o.)

Kwestionariusz zawierający zestaw pytań stosowany w celu zebrania informacji; jedna z technik służących do poszukiwania i rejestracji problemów. Za pomocą ankiety można zebrać niezbędne informacje dotyczące problemów organizacyjnych, a także zapoznać się z opinią wielu osób na interesujący nas temat. A. mogą być wypełniane bezpośrednio przez respondentów bądź przez osoby prowadzące obserwacje ankietowe (ankieterów). Rola ankietera polega na zadawaniu pytań i bardzo wiernym zapisie uzyskanych informacji. A. bywają imienne lub anonimowe. (obiekt obserwacji nie jest identyfikowany w dalszej procedurze opracowywania wyników). Badania ankietowe są dość skomplikowane, składają się z kilku etapów: jasne sformułowanie celu i przedmiotu badań; opracowanie kwestionariusz ankiety; rozesłanie kwestionariusza ankiety do respondentów; zebranie wypełnionych kwestionariuszy oraz kodowanie odpowiedzi; obliczanie wyników ankiety i sporządzanie raportów z badań.