Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019
  A

Akord

Rodzaj systemu wynagradzania za pracę, w którym wysokość wynagrodzenia zależy od ilości wyprodukowanego towaru lub od wykonanej normy. Akord nie jest systemem czasu pracy. Tak samo jak w systemie wynagrodzenia zasadniczego, jeśli umowa nie stanowi inaczej, czas pracy w systemie akordowym powinien wynosić do 40 godzi tygodniowo.