Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Przedsiębiorstwo

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół aktywów (mienia) zorganizowany i funkcjonalnie połączonych w sposóbumożlwiający wytwarzanie produktu, świadczenia usługi, z drugiej strony należy pamiętać, że to mienie bywa najczęściej obciążone prawami rzeczowymi lub zobowiązaniami (długi i ciężary). W obrocie, zdolności kredytowej ma znaczenie ujęcie majątku przedsiębiorstwa łącznie mienia z długami i ciężarami (wartość bilansowania aktywów netto) W szczególności oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Kodeks cywilny Art. 438 § 3, 551-4

Zobacz:
Przykład z życia: Jak wybrać nazwę przedsiębiorstwa?
Instrukcja: Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności
Porada: Przekształcanie przedsiębiorców (Część I. Uwagi ogólne)
Porada: Przekształcanie przedsiębiorców (Część II. Przekształcenia indywidualnej działalności)
Porada: Przekształcanie przedsiębiorców (Część III. Przekształcenia spółek kapitałowych)
Porada: Podejmowanie działalności gospodarczej
Kazus: ochrona znaku towarowego
Kazus: skutki dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
Porada: Prawo reklamy w obrocie elektronicznym
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część druga
Procedura: Pracownik na stronie www - jak można informować o swoich pracownikach
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dwunasta
Procedura: jak wnieść zakład do spółki jednoosobowej - przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Instrukcja: kiedy i jak naliczać składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego od umowy o dzieło i umowy zlecenia
Kazus: dobre imię przedsiębiorcy
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Procedura: pełnomocnictwo i prokura w firmie
Procedura: jak uniknąć odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej przez przedsiębiorcę - wybrane przykłady
Porada: budowanie wizerunku firmy i produktu za pomocą środków technicznych i wizualnych
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jak ograniczyć ryzyka działalności przez umowy o świadczenie usług lub ubezpieczenia
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Porada: jak wybrać magazyn/skład na produkty i towary
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami
Procedura: jak współpracować z komornikiem i wnosić o zabezpieczenie - „narzędzia” zabezpieczeń
Procedura: czym jest rejestr dłużników, kiedy możesz do niego trafić i czym to skutkuje
News: Obowiązek zawarcia na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej (za wykroczenie)
News: Zmiana dotycząca nowych druków zeznań, informacji, oświadczeń oraz wzorów deklaracji PIT, CIT, VAT i ZUS
Polityka bezpieczeństwa informacji
News: Program ZUS dotyczący dofinansowania mikro przedsiębiorców w zakresie dofinansowania inwestycji poprawiających stan bezpieczeństwa i higieny pracy
News: rządowa propozycja zmiany stawki w podatku od osób prawnych - obniżenie z poziomu 19 % na 15 %
Kazus: naruszenie cudzego prawa ochronnego na dany znak towarowy poprzez jego użycie w linkach i tzw. metatagach
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych
Porada: zbieranie danych osobowych a zbiory danych osobowych
News: Program gwarancji
Kazus: Kwestionowanie prawa do odliczenia VAT naliczonego przedsiębiorcy
Przedsiębiorco co nowego? Nowy zakres obciążeń na ZUS

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.