Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedsiębiorstwo

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół aktywów (mienia) zorganizowany i funkcjonalnie połączonych w sposóbumożlwiający wytwarzanie produktu, świadczenia usługi, z drugiej strony należy pamiętać, że to mienie bywa najczęściej obciążone prawami rzeczowymi lub zobowiązaniami (długi i ciężary). W obrocie, zdolności kredytowej ma znaczenie ujęcie majątku przedsiębiorstwa łącznie mienia z długami i ciężarami (wartość bilansowania aktywów netto) W szczególności oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Kodeks cywilny Art. 438 § 3, 551-4

Zobacz:
Przykład z życia: Jak wybrać nazwę przedsiębiorstwa?
Instrukcja: Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności
Porada: Przekształcanie przedsiębiorców (Część I. Uwagi ogólne)
Porada: Przekształcanie przedsiębiorców (Część II. Przekształcenia indywidualnej działalności)
Porada: Przekształcanie przedsiębiorców (Część III. Przekształcenia spółek kapitałowych)
Porada: Podejmowanie działalności gospodarczej
Kazus: ochrona znaku towarowego
Kazus: skutki dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
Porada: Prawo reklamy w obrocie elektronicznym
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część druga
Procedura: Pracownik na stronie www - jak można informować o swoich pracownikach
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dwunasta
Procedura: jak wnieść zakład do spółki jednoosobowej - przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Instrukcja: kiedy i jak naliczać składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego od umowy o dzieło i umowy zlecenia
Kazus: dobre imię przedsiębiorcy
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Procedura: pełnomocnictwo i prokura w firmie
Procedura: jak uniknąć odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej przez przedsiębiorcę - wybrane przykłady
Porada: budowanie wizerunku firmy i produktu za pomocą środków technicznych i wizualnych
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jak ograniczyć ryzyka działalności przez umowy o świadczenie usług lub ubezpieczenia
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Porada: jak wybrać magazyn/skład na produkty i towary
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami
Procedura: jak współpracować z komornikiem i wnosić o zabezpieczenie - „narzędzia” zabezpieczeń
Procedura: czym jest rejestr dłużników, kiedy możesz do niego trafić i czym to skutkuje
News: Obowiązek zawarcia na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej (za wykroczenie)
News: Zmiana dotycząca nowych druków zeznań, informacji, oświadczeń oraz wzorów deklaracji PIT, CIT, VAT i ZUS
Polityka bezpieczeństwa informacji
News: Program ZUS dotyczący dofinansowania mikro przedsiębiorców w zakresie dofinansowania inwestycji poprawiających stan bezpieczeństwa i higieny pracy
News: rządowa propozycja zmiany stawki w podatku od osób prawnych - obniżenie z poziomu 19 % na 15 %
Kazus: naruszenie cudzego prawa ochronnego na dany znak towarowy poprzez jego użycie w linkach i tzw. metatagach
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych
Porada: zbieranie danych osobowych a zbiory danych osobowych
News: Program gwarancji
Kazus: Kwestionowanie prawa do odliczenia VAT naliczonego przedsiębiorcy
Przedsiębiorco co nowego? Nowy zakres obciążeń na ZUS
Kazus: Zawarcie umowy spółki cichej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Przedsiębiorco co nowego? - Zmiany w ochronie wieku emerytalnego pracowników
Przedsiębiorco co nowego? ZUS- Twój indywidualny numer rachunku bankowego
Porada: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?
Dystrybucja towarów w e-handlu
Zmiany w przepisach podatkowych od 1 stycznia 2018 r.
Instrukcja: Likwidacja spółki osobowej
Porada: Jak dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Porada: Wszystko co należy wiedzieć o składkach ZUS w 2018 r.
Kazus: Kiedy artysta zostaje przedsiębiorcą?
Opodatkowanie VAT - transakcji aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Kazus: Jedna faktura dwóch nabywców - jak właściwie rozliczyć VAT?
Warto wiedzieć: Ulga na start dla przedsiębiorców
Instrukcja: Jak wyłączyć wspólnika/ członka zarządu ze spółki z o.o
Instrukcja: Jak utworzyć nowy zakład? Nowy rodzaj działalności?
Porada: Jakie kroki trzeba podjąć by zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej
Porada: Jaki jest stosunek między indywidualną działalnością gospodarczą, a spółką cywilną
Kazus: Zakres prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie aut i paliwa do nich, w razie wynajęcia samochodów firmowych podwładnym
Warto wiedzieć: Wymogi dla dotacji PARP
Porada: Przeniesienie własności przedsiębiorstwa z jednego z małżonków na drugiego

Porada: Jakie działalności wymagają koncesji
Porada: Jakie regulaminy wewnętrzne powinna posiadać Twoja firma
Porada: Konstytucja Biznesu: Jak ją stosować
Instrukcja: Rzecznik przedsiębiorców: kim jest, w jakim celu został ustanowiony i jak uzyskać jego pomoc?

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.