Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pracodawca

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Pracodawca

Jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.
Kodeks pracy Art. 3

Zobacz:
Zatrudnianie - rekomendacje, porady, instrukcje
Masz firmę i zatrudniasz kierowców na trasach zagranicznych?
Instrukcja: jak uniknąć pułapek dotyczących umowy zlecenia (samozatrudnienie) zamiast dotychczasowej umowy o pracę (z uwzględnieniem zmian w 2015 r.)
Porada: Jak i kiedy wyposażyć pracowników w odzież ochronną lub zawierać umowy o korzystanie z własnej odzieży z ekwiwalentem.
Procedura: Pracownik na stronie www - jak można informować o swoich pracownikach
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Instrukcja: Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika
Porada: Jak zatrudniać i o czym pamiętać gdy pracownikami są członkowie rodziny
Procedura: jak udzielać urlopów - plan urlopów, urlopy bezpłatne, okolicznościowe, zdrowotne
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Instrukcja: kiedy i jak naliczać składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego od umowy o dzieło i umowy zlecenia
Procedura: Jak postępować w przypadkach wypadku przy pracy
Porada: zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (korzyści, uprawnienia, obowiązki i konieczne formalności)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Procedura: jak uniknąć odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej przez przedsiębiorcę - wybrane przykłady
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami
News: Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony - zmiany w kodeksie pracy
News: odstąpienie od badań wstępnych - zmiany w Kodeksie pracy
Kazus – praca na wezwanie z opłaconym czasem oczekiwania na nią
Kazus: kierownictwo i podporządkowanie jako cecha stosunku zatrudnienia
Kazus: Umowa zlecenia tylko na inne czynności niż objęte umową o pracę
News: Zmiana przepisów dotyczących obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzanych przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło (wraz z wzorami klauzul i oświadczeń)
News: Obowiązek zawarcia na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej (za wykroczenie)
Kazus- kompetencje organu rentowego do zbadania ważności poszczególnych części umowy o pracę
Polityka bezpieczeństwa informacji
Kazus: zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na umowie cywilnoprawnej jest obejściem przepisów o czasie pracy w nadgodzinach
News: Program ZUS dotyczący dofinansowania mikro przedsiębiorców w zakresie dofinansowania inwestycji poprawiających stan bezpieczeństwa i higieny pracy
Kazus: Kwestionariusz osobowy pracownika
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych
Kazus: Pracownikowi, który wyjeżdża w podróż służbową, nie wlicza się do dobowego rozliczenia godzin pracy, czasu przejazdu w delegację
Przedsiębiorco co nowego: Księgi przychodów i rozchodów na nowym wzorze
Pracodawca nie posiada pełnej swobody w nagradzaniu swoich pracowników
Przedsiębiorco co nowego: umowa zlecenie, a stawka minimalna-wybrane elementy
Instrukcja: Zarządzane dobrami (aktywami) własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
Przedsiębiorco co nowego? Zmiany w świadectwie pracy
Kazus: Ryczałt za nocleg kierowcy
Porada: Jak zatrudniać pracowników tymczasowych
Kazus - Zakłócanie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego
Przedsiębiorco co nowego? - Zmiany w ochronie wieku emerytalnego pracowników
Porada - nowe obowiązki delegowania pracowników za granicę
Kazus: Czy stosunek pracy można nawiązać w dzień ustawowo wolny od pracy?
Instrukcja: zatrudnianie pracownika na podstawie dwóch różnych tytułów
Porada: Wszystko co należy wiedzieć o składkach ZUS w 2018 r.
Porada: Obowiązki pracodawcy wobec kobiety w ciąży
Porada: Jak zredagować świadectwo pracy
Warto wiedzieć: Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców
Porada: W jaki sposób pracownik może zostać przedsiębiorcą? – „Firma na próbę”
Instrukcja: Jak przedmioty mogą być refundowane przez pracodawcę?
Kazus: czy pracownik, który został zwolniony z pracy ma obowiązek podania haseł do służbowych sprzętów (m.in. komputera, telefonu komórkowego), na których przechowywał swoje prywatne dokumenty, pracodawcy po odejściu z pracy?
Instrukcja: Jak zamienić umowę o prace na umowę o świadczenie usług

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.