Słownik pojęć


  U

Używanie

Stosując pojęcie używania należy odróżnić je od pojęcia użytkowania. W tym znaczeniu sensu stricte prawa rzeczowego jak i w rozumieniu potocznym używanie jest wykorzystywaniem – korzystaniem przez czerpanie pożytków.

Używanie to korzystanie z rzeczy lub prawa co do zasady zgodnie z jego przeznaczeniem.

Używanie jest zasadniczo prawem do korzystania z rzeczy z faktu jej posiadania, np.: z tytułu najmu, używania, wykonywania usług przy pomocy narzędzi powierzonych.

Użytkowanie jest zaś ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowanym w kodeksie cywilnym w art. 252 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – dalej jako: kc.