Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Stopa referencyjna

Stopa referencyjna to wskaźnik rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku.

Stopa referencyjna wykorzystywana jest do obliczenia wartości pomocy publicznej w formie m.in. pożyczek czy odroczenia terminu płatności. W Polsce od 6 lutego 1998 roku stopa referencyjna NBP należy do podstawowych stóp procentowych normowanych przez RPP.

W praktyce podstawą do obliczania wszelkich stosowanych odsetek jest referencyjna stopa procentowa, której wysokość podawana jest publicznie. Dzięki temu może być ona zweryfikowana przez obydwie strony umowy.

Z kolei podstawą do wyznaczenia oprocentowania kredytów jest stopa bazowa. Dla zobowiązań o zmiennym oprocentowaniu stawką referencyjną są rynkowe stopy procentowe (WIBOR) W przypadku kredytów o oprocentowaniu stałym stopą bazową może być stopa referencyjna NBP.

Stopa referencyjna odgrywa dużą rolę przy szacowaniu wartości pomocy de minimis, dokładnego określenia wysokości oprocentowania kredytów, czy też decyduje o wysokości odsetek za ewentualną zwłokę w terminie płatnośc

Stopy na rynku międzybankowym w pośredni sposób decydują o tym, ile będzie wynosiło oprocentowanie kredytów, lokat terminowych, kart kredytowych czy innych produktów bankowych, z których korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i firmy. Ma ona pośredni wpływ na wysokość stawki WIBOR®, która stanowi podstawę przy ustalaniu oprocentowania ww. zobowiązań.

Natomiast zmiana wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego wpływa m.in. na poziom inflacji oraz koszt kredytów. Przy tendencji wzrostowej stopy bazowej, znaną też pod nazwą stawka preferencyjna, kredyt hipoteczny staje się droższy z uwagi, na większy koszt miesięcznej raty.

Stopa referencyjna ma też wpływ na wysokość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcą w ramach tzw. pomocy de minimis. W tym przypadku stopa referencyjna w ZUS składa się ze stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską indywidualnie dla każdego kraju Unii Europejskiej oraz marży. 

Stan prawny: 28 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2025).