Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Stopa depozytowa

Stopa depozytowa to wartość oprocentowania przechowywanych w banku centralnym danego państwa depozytów. Depozyty te składają banki komercyjne (bez względu na charakter ich działalności: uniwersalny, czy sprofilowany) i mają charakter jednodniowy.

W Polsce stopa depozytowa NBP jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej od 1 grudnia 2001. Stopa depozytowa to bardzo ważny wskaźnik dla inwestorów i element wielu ratingów. To po wysokości stopy depozytowej banku centralnego jesteśmy bowiem w stanie zauważyć, na ile dane państwo jest otwarte na przyciąganie nowych inwestycji. W sytuacjach, kiedy są jakieś zagrożenia lub gospodarka kraju źle funkcjonuje, banki centralne z reguły decydują się na podnoszenie stóp depozytowych. Modelowym przykładem powyższego prawidła są historyczne wartości stóp depozytowych w czasach kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego upadkiem banku inwestycyjnego, Lehman Brothers.

Stopa depozytowa jest dolnym pułapem jednodniowych depozytów na rynku międzybankowym. Banki komercyjne oferują wyższą stopę oprocentowania, aby mieć lepszą ofertę niż bank centralny dzięki temu mogą przyciągnąć jak największą liczbę depozytów.Stopa depozytowa określana jest podłogą na rynku bankowym, a oprocentowanie na tym rynku waha się pomiędzy stopą depozytową (najniższą) a stopą lombardową, czyli sufitem (najwyższą). Innymi słowy stopa ta jest najniższym możliwym oprocentowaniem na rynku. Zgodnie z art. 12 ustawy o Narodowym Banku Polskim wszystkie stopy procentowe NBP (w tym stopę depozytową) ustala jeden z organów NBP, Rada Polityki Pieniężnej (pozostałe organy to Prezes NBP i Zarząd NBP).

Stan prawny: 28 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2025).