Słownik pojęć

  P
Pożytki rzeczy

Dochody, jakie przynosi rzecz. Pożytki rzeczy dzielimy na pożytki cywilne i pożytki naturalne(patrz pożytki cywilne i pożytki naturalne. Pożytki są elementem koniecznym użytkowania jako ograniczonego prawa rzeczowego i dzierżawy, jako instytucji (umowy) prawa zobowiązań (patrz użytkowanie i dzierżawa).
Kodeks cywilny Art. 53 -55, 148, 190, 252-253, 693 § 1, 707-708.