Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018
  N

Nakłady

W ujęciu prawnym nakłady stanowią dobrowolne świadczenie (przysporzenie), czyli poniesiony uszczerbek majątkowy na jakieś cudze dobro, czyli w interesie innej osoby.