Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Marketing wewnętrzny

Rozwój przedsiębiorstwa uzależniony jest od wielu czynników: koniunktury, ilości klientów, właściwego zarządzania, optymalizacji kosztów, odpowiedniego personelu itp. Niebagatelną rolę w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych odgrywa marketing. Jednym z jego rodzajów jest marketing wewnętrzny. Przez ten termin rozumie się proces komunikacji z pracownikami (lub szerzej – personelem), mający na celu podniesienie ich wiedzy z zakresu funkcjonowania firmy. Zaznajomienie personelu (lub przypominanie mu) z wartościami, celami, misją, charakterem świadczonych usług, organizacją i sposobem funkcjonowania przedsiębiorstwa ma służyć wzmacnianiu wzajemnych relacji i wypracowaniu kanału efektywnego informowania.

W konsekwencji wzrasta ich morale, podnosi się jakość i kultura pracy, a przełożeni mogą na bieżąco ogłaszać istotne decyzje i planowane zmiany. Termin „pracownik” należy interpretować szeroko. Marketing wewnętrzny dotyczy całego personelu – bez znaczenia pozostaje wymiar pracy i podstawa nawiązania stosunku pracy, chyba że postanowiono inaczej. Stosując go pracowników należy tratować jako wewnętrznych klientów przedsiębiorców. Wykorzystanie odpowiednich metod do przekazywania zatrudnionym komunikatów określonej treści powinno być przyjazne, dopasowane i nienachlane.

Wówczas marketing wewnętrzny przynosi właściwy skutek. Pozostaje on jednak nieco w tle wobec tradycyjnego marketingu stosowanego wobec klientów zewnętrznych. Bowiem celem tego pierwszego jest oddziaływanie na pracowników w ten sposób, aby wpisywali się w ogólne cele przedsiębiorstwa i jego politykę, w tym politykę marketingową. Zapewnia to spójność podmiotu, jego pozytywny odbiór na rynku i umacnia wizerunkowo. Pracownicy wykonujący zadania na rzecz pracodawcy aktywnie uczestniczą w zaspokojaniu potrzeb klientów. Potrzeby te zaś są wcześniej identyfikowane, następnie przygotowuje się na nie odpowiedź i ją dostarcza. Na marketing wewnętrzny składa się również dopracowany system szkoleń dotyczący oferowanych produktów (usług), struktury firmy, jej polityki, filozofii i celów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Skuteczność całego procesu marketingowego podejmowanego przez organizację zależy także od świadomości personelu w zakresie przyjętej strategii marketingowej. To zadanie jest realizowane poprzez stosowanie marketingu wewnętrznego. Jego celem jest przed wszystkim stworzenie przyjaznych warunków pracy, zapewnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, a w konsekwencji skuteczne realizowanie obowiązków pracowniczych. Zbilansowana strategia marketingu wewnętrznego jest elementem sukcesu przedsiębiorstwa zarówno pod względem kadrowym, wizerunkowym jak i ekonomicznym. 

Zobacz także: