Słownik pojęć


  K

Konsument

Zgodnie z definicją wskazaną w art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca sprzez siebie czynności prawnej nie związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Najistotniejszą i najbardziej charakterystyczną cechą określającą konsumenta jest brak bezpośredniego wykonywanych przez niego czynności z prowadzoną przez niego działalnością zawodową bądź gospodarczą. Czynność wykonywana przez konsumenta z reguły powinna zmierzać do zaspokojenia jego potrzeb, jego rodzinę przyjaciół a także zapewnić prawidłowe stacjonowanie gospodarstwa domowego[1].

Zgodnie z powyższym, istnieje możliwość by za konsumenta uznać osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Składnikiem określającym czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonując czynności prawnej np. zawierając umowę sprzedaży, dokonuje czynności jako przedsiębiorca czy jako konsument jest wykazanie czy czynność związana jest z prowadzoną przez tą osobę działalnością. Należy przez to rozumieć, że np. osoba prowadząca salon kosmetyczny, dokonując zakupu profesjonalnego lakieru do paznokci w trakcie zawierania umowy sprzedaży występuje jako przedsiębiorca, albowiem zakup jest bezpośrednio związany z jej działalnością zawodową i będzie wykorzystywany w trakcie wykonywania usług. Gdyby zakupu tego samego lakieru dokonała osoba prowadząca działalność gospodarczą polegającą np. na działalności związanej z tłumaczeniem i nauką języków obcych, zakup nie byłby związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą bądź zawodową, a więc taka osoba występowałaby w tej transakcji jako konsument.

Uznanie, że osoba fizyczna w dokonując konkretnej czynności prawnej, dokonuje jej jako konsument jest wysoce istotne z uwagi na szczególną ochronę konsumenta nakładaną przez przepisy prawa polskiego. Konsument zawierając umowę z przedsiębiorcą uznawany jest za słabszą stronę stosunku prawnego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U 2019.1145).

Stan prawny na 10 lipca 2020 roku.

--

[1] Ciszewski Jerzy (red.), Nazaruk Piotr (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Opublikowano: WKP 2019