Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018
  I

Informatyczny nośnik danych

Materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej (płyta Cd, odtwarzacz płyt Cd, pamięć USB, interfejs USB w komputerze, karta micro SD, urządzenia elektroniczne z wbudowaną pamięcią); Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Art. 3 pkt.) 1