Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019
  A

Awatar

(ang. avatar) – tożsamość internetowa (treść cyfrowa zindywidualizowanego wizerunku) uczestników świata wirtualnego, którzy poprzez niego są w tym świecie reprezentowani.

Awatar jest to najczęściej postać, pod jaką występuje w świecie wirtualnym (wirtualny wizerunek) użytkownik, przede wszystkim w grach komputerowych, ale czasem też w innych formach komunikacji internetowej. Awatar może przybierać dowolną postać (np. człowiek, zwierzę, maskotka, itp.). Każdy uczestnik świata wirtualnego może sam nadać swojemu awatarowi, według własnego uznania: imię i nazwisko lub nick, a także wykreować jego wygląd poprzez wybór płci, fryzury, oczu, sylwetki czy ubrania, a także cech psychofizycznych wpływających na jego zachowanie. Awatary występują również jako emanację użytkownika na forach dyskusyjnych, a także w grach komputerowych, serwisach społecznościowych oraz rzeczywistości wirtualnej. Użytkownik/gracz kreuje swojego awatara, a następnie za jego pomocą komunikuje i porusza się po wirtualnym świecie np. w grze komputerowej.