Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  A

Awatar

Współcześnie obserwuje się powstawanie społeczeństwa informacyjnego, a świat staje się tzw. globalną wioska. Coraz więcej obszarów życia przenosi się do Internetu. Przemawia a tym wygoda, szybkość czy ekonomia. Pojęciem związanym ze światem wirtualnym jest awatar (ang. avatar). Definiuje się go jako tożsamość internetowa – cyfrową treść zindywidualizowanego wizerunku jego uczestników. Dzięki awatarowi są oni rozpoznawani w Internecie i reprezentowani. Nie jest to oczywiście pojęcie o takim samym zakresie jak tożsamość w świecie realnym. 

Awatar jest to najczęściej graficzna, cyfrowa postać, pod jaką występuje w świecie wirtualnym (wirtualny wizerunek) użytkownik. Jest on wytworem charakterystycznym przede wszystkim dla gier komputerowych, forów oraz mediów społecznościowych, a także dla innych form nowoczesnej komunikacji internetowej. Awatar może przybierać dowolną postać (np. człowiek, zwierzę, maskotka, itp.). Każdy uczestnik świata wirtualnego może sam nadać swojemu awatarowi, według własnego uznania: imię i nazwisko lub nick, a także wykreować jego wygląd poprzez wybór płci, fryzury, oczu, sylwetki czy ubrania, a także cech psychofizycznych wpływających na jego zachowanie. Awatary występują również jako emanacje użytkownika na forach dyskusyjnych, a także w grach komputerowych, serwisach społecznościowych oraz rzeczywistości wirtualnej. Użytkownik/gracz kreuje swojego awatara, a następnie za jego pomocą komunikuje i porusza się po wirtualnym świecie. Wydaje się również uzasadnionym postawienie tezy, że awatar jest synonimem zdjęcia profilowego. Zdjęciem profilowym może być awatar w opisanej powyżej formie, jak i zdjęcie oddające rzeczywistą tożsamość, może zostać uznane za awatar. Podobnie utwór będący logiem. Przedsiębiorcy i inne podmioty dzięki temu mogą przeprowadzać działania marketingowe, uprawdopodabniać swoją tożsamość i wypowiadać się w Internecie profilem sygnowanym własnym logo.

Wskazuje się, że najważniejszym zadaniem awatara jest identyfikacja danego profilu (może być on fikcyjny) lub określonej osoby. Wygląd awatarów lub przedstawiana na nich treść słowna i symboliczna, nie powinna nakłaniać do łamania prawa, promować zakazanych ideologii (faszyzm, nazizm), czy naruszać dóbr innych osób. Twórcy/właściciele witryn mogą określić własne wymagania, co do wyglądu awatara oraz wskazań technicznych. 

Zobacz także: