Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  A

Anioł Biznesu

(ang. Business Angel, Angel Investor)

Jest nim prywatny inwestor, chcący sfinansować przedsięwzięcie, niemające szans na finansowanie z tradycyjnych źródeł jak np. kredyty, pożyczki. Taki podmiot co do zasady inwestuje w pomysły innowacyjne, bez znaczenia pozostaje dla niego branża. Przedsiębiorca, który chciałby uzyskać finansowanie od Anioła Biznesu powinien być przygotowany na wnikliwe badania projektu, jak choćby obowiązek przeprowadzenia profesjonalnego due diligence na zlecenie potencjalnego inwestora. Niezbędne będzie również przygotowanie studium uwarunkowań lub biznesplanu. W zamian za finansowe wsparcie, inwestor otrzymuje udział w efektach: w zyskach lub akcje, które będzie mógł w przypadku powodzenia przedsięwzięcia sprzedać ze znacznym zyskiem. 

Z punktu widzenia uzyskania wsparcia Anioła Biznesu kluczową okazuje się znajomość następujących pojęć:

  • due diligence – profesjonalne, pełne badanie przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia pod względem prawnym, fiskalnym, polityki firmy, a nawet pracujących w nim osób, które ma dać pełny obraz działalności (należyta staranność) przedsiębiorstwa potencjalnemu inwestorowi;
  • Venture capital - jest częścią inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym. Inwestycje Venture Capital charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka inwestycji, ponieważ inwestują w nowatorskie przedsięwzięcia, które najczęściej nie zostałyby wsparte przez bank z racji niewystarczającej pewności zwrotu inwestowanego kapitału. Ich atrakcyjność polega na szansie osiągnięcia ponad przeciętnych zysków w przypadku sukcesu projektu.
  • Feasibility study – czyli studium wykonalności, to ocena i analiza potencjału projektu, którego zadaniem jest wsparcie procesu decyzyjnego, sprowadzającego się do obiektywnego i racjonalnego wskazania jego mocnych i słabych stron. Jak również przedstawienie możliwości i ryzyk z nim związanych, czy też zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu oraz oceny szans jego powodzenia. Poprzedza biznesplan pozwalając wybrać formy i środki realizacji.
  • Tzw. „Spółka cicha” w formule umowy pożyczki – polega na tym, że jedna osoba ma pomysł na założenie firmy, ale brakuje jej na to środków finansowych. Znajduje więc osobę, która takie środki posiada. Zawierają oni spółkę cichą w formie umowy pożyczki. Po czym inwestor przekazuje środki na realizację przedsięwzięcia przedsiębiorcy, który zakłada firmę i zaczyna ją prowadzić. Później określona część zysków (w zależności od tego, jak przedsiębiorca umówił się z inwestorem) trafia do inwestora, przy zwrocie pożyczki, jako wynagrodzenie.

Niezależnie od powyższego znaczenie mają formy powiązania inwestora z przedsiębiorcą uruchamiającym start – up, albo w istniejącej już firmie, finansowania przedsięwzięcia rozwijającego produkcję nowego towaru lub nowatorską formę usług, bądź handlu. Zalicza si do nich spółki i konsorcja.

Tutaj program nie pokazując plagiat odesłał tylko do strony mikroporady, więc dokonałem zmian „po omacku”.

Zobacz także: