Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019
  A

Analiza konkurencji

Analizowanie cech wewnętrznych danej dziedziny działalności w celu zrozumienia podstawowych sił konkurencji i ujawnienia zmiennych strategicznych.

Według firmy konsultingowej Arthur D. Little firma może zajmować jedna z sześciu pozycji konkurencyjnych na rynku docelowym (za: R.V.L. Wright „A System For Managing Diversity" Arthur D. Little, Cambridge 1974):

- dominująca – firma kontroluje działania konkurentów i ma duży wybór opcji strategicznych.

- silna – firma podejmuje niezależne działania, nie narażając swojej pozycji w perspektywie długoterminowej, i może utrzymać swoją pozycję niezależnie od działań konkurencji,

- korzystna – firma ma silne strony, które może wykorzystać do poprawienia swojej sytuacji,

- niepewna – firma osiąga zyski umożliwiające utrzymanie się na rynku, jednak dzięki dobrej woli firmy dominującej, nie ma też większych szans na poprawienie swojej sytuacji,

- słaba – firma nie osiąga satysfakcjonujących wyników, ale ma szansę na poprawę sytuacji, musi wprowadzić zmiany lub wyjść z rynku,

- bez szans – firma nie osiąga satysfakcjonujących wyników i nie ma szans na poprawę sytuacji.