Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  A

Ambasador marki

Ambasador marki nie został zdefiniowany w żadnym akcie prawnym, jednakże z uwagi na rosnące zainteresowanie tym pojęciem przedstawiamy najbardziej popularną definicję tego sformułowania.

Ambasadorem marki jest osoba fizyczna, najczęściej znana (np. influencerzy) wśród danej grupy społecznej, która wykorzystując swoją popularność promuje wizerunek marki, poprzez reklamowanie jej produktów / używanie jej produktów / korzystanie z usług marki.

Można spotkać się także z definicją, zgodnie z którą ambasadorem marki jest pracownik firmy którego celem jest rozpowszechnianie pozytywnych informacji o firmie oraz np. promowanie jej na portalach społecznościowych.

Praca ambasadora marki bardzo często polegać ma na budowaniu świadomości marki wśród danej grupy społecznej.

Z prawnego punktu widzenia, warto zawrzeć szczegółową umowę z ambasadorem marki wskazując w niej zakres obowiązków ambasadora, informacje które może on ujawniać, częstotliwość publikacji bądź wypowiadania się na temat marki.

Zawierając współpracę z ambasadorem marki należy także pamiętać aby szeroko skupić się na możliwościach rozwiązania umowy. Wielokrotnie słyszy się, że np. ktoś swoim niewłaściwym zachowaniem, odsunął od siebie fanów, w takiej negatywnie mogłoby to wpłynąć na wizerunek marki promowanej przez ambasadora.

Nawiązując pracę z ambasadorem marki zachęcamy do zapoznania się wcześniej z przygotowanym przez nas projektem umowy na prowadzenie portali społecznościowych.