Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  Ł
Łańcuch wartości

Jest to koncepcja zarządzania strategicznego służąca celowi, jakim jest analizowanie i kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, nie tylko w obszarze produktu, ale we wszystkich innych obszarach jego funkcjonowania.