Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedsiębiorca

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Przedsiębiorca

Zgodnie z Ustawą o Swobodzie działalności gospodarczej (Art. 4. 1.) Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumenta (Art. 4.pkt. 1) rozszerza kategorie przedsiębiorcy o osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną lub przedsiębiorcę, który uzyskał bezpośrednie lub pośrednie uprawnienia, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą. Także wówczas gdyby ta osoba sama nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta,

Zobacz:

Kazus: Naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy 
Kazus: skutki dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
Porada: Prawo reklamy w obrocie elektronicznym
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część druga
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część trzecia
Instrukcja: jak uniknąć pułapek dotyczących umowy zlecenia (samozatrudnienie) zamiast dotychczasowej umowy o pracę (z uwzględnieniem zmian w 2015 r.)
Procedura: zasady udostępniania przez administratora serwisu internetowego danych osobowych użytkowników
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część czwarta
Procedura: Pracownik na stronie www - jak można informować o swoich pracownikach
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część piąta
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część szósta
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część siódma
Instrukcja: Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część ósma
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dziewiąta
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dziesiąta
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część jedenasta
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dwunasta
Porada: Jak zatrudniać i o czym pamiętać gdy pracownikami są członkowie rodziny
Kazus: przekształcanie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
Procedura: jak wnieść zakład do spółki jednoosobowej - przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki
Kazus: prawo żądania zwrotu zapłaty a konieczność przedstawienia paragonu fiskalnego, niedozwolone klauzule umowne
Procedura: kiedy i jak można informować o konsumentach i kontrahentach na stronie www
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Kazus: obciążenie dłużnika kosztami prowadzenia postępowania windykacyjnego
Instrukcja: kiedy i jak naliczać składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego od umowy o dzieło i umowy zlecenia
Kazus: dobre imię przedsiębiorcy
Porada: zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (korzyści, uprawnienia, obowiązki i konieczne formalności)
Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) a także sporów przedsiębiorcy z konsumentem (B2C)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Procedura: pełnomocnictwo i prokura w firmie
Procedura: jak uniknąć odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej przez przedsiębiorcę - wybrane przykłady
Porada: budowanie wizerunku firmy i produktu za pomocą środków technicznych i wizualnych
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jak ograniczyć ryzyka działalności przez umowy o świadczenie usług lub ubezpieczenia
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Porada: jak wybrać magazyn/skład na produkty i towary
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami
Procedura: jak współpracować z komornikiem i wnosić o zabezpieczenie - „narzędzia” zabezpieczeń
Kazus – praca na wezwanie z opłaconym czasem oczekiwania na nią
Procedura: czym jest rejestr dłużników, kiedy możesz do niego trafić i czym to skutkuje
Porada: jak i z jakiej podstawy dochodzić poza sądem swojej wierzytelności od dłużnika?
News: Istotne zmiany w ordynacji podatkowej od 2016 r. dotyczące interpretacji podatkowych i planowane wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
News: Obowiązek zawarcia na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej (za wykroczenie)
News: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w projekcie z dnia 27 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Polityka bezpieczeństwa informacji
News: Nowelizacja Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
News: zmiany dotyczące funkcjonowania sklepów internetowych - brak dostosowania się przez przedsiębiorców do obowiązującej ustawy o prawach konsumentach i związane z tym konsekwencje.
News: Program ZUS dotyczący dofinansowania mikro przedsiębiorców w zakresie dofinansowania inwestycji poprawiających stan bezpieczeństwa i higieny pracy
News: rządowa propozycja zmiany stawki w podatku od osób prawnych - obniżenie z poziomu 19 % na 15 %
Kazus: naruszenie cudzego prawa ochronnego na dany znak towarowy poprzez jego użycie w linkach i tzw. metatagach
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych
Projektowane zmiany w m. in. ustawie o podatku od towarów i usług oraz Kodeksie karnym skarbowym
Porada: zbieranie danych osobowych a zbiory danych osobowych
News: Program gwarancji
Kazus: środki posiadane przez Prezesa UOKiK w celu usuwania skutków naruszeń zbiorowych interesów konsumentów
Przedsiębiorco co nowego w prawie – projektowana zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Instrukcja - sukcesja mikro przedsiębiorców
Porada: Jakie zmiany musisz wpisać do KRS i jak to zrobić
Co powinieneś wiedzieć: sprzedaż w sieci nie wymaga kas rejestrujących
Instrukcja: Jak ustalać i dodatkowo dokumentować pochodzenie towarów z uwagi na rygory VAT?
Program 500+ a działalność gospodarcza
Przedsiębiorco co nowego: Zwiększenie limitów przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu
Kazus: Pracownikowi, który wyjeżdża w podróż służbową, nie wlicza się do dobowego rozliczenia godzin pracy, czasu przejazdu w delegację
Co nowego? Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – ograniczony obowiązek podatkowy
Przedsiębiorco co nowego? - Nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Pracodawca nie posiada pełnej swobody w nagradzaniu swoich pracowników
Co nowego w prawie: Zmiany dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach
Kazus – prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości musi odbywać się w granicach prawa
Instrukcja - jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika
Instrukcja: Jak utrzymać Przedsiębiorstwo Rodzinne „w ruchu" i zabezpieczyć w sytuacji utraty zdolności przedsiębiorcy do jego prowadzenia
Kazus: Kwestionowanie prawa do odliczenia VAT naliczonego przedsiębiorcy
Przedsiębiorco co nowego? Zmiany w świadectwie pracy
Przedsiębiorco co nowego? Nowy zakres obciążeń na ZUS
Instrukcja: jak i kiedy można żądać odsetek za opóźnienia w płatności pomiędzy przedsiębiorcami?
Kiedy i jak przedsiębiorca może przez milczenie przyjąć ofertę
Porada: Jak zgłosić instalacje nie wymagającą pozwolenia?
Porada - nowe obowiązki delegowania pracowników za granicę
Jak dokonać zwolnienia od prowadzenia kas rejestrujących w przypadku sprzedaży produktów multimedialnych (e-book, kurs on-line)
Przedsiębiorco co nowego? ZUS- Twój indywidualny numer rachunku bankowego
W jakich krajach musisz odprowadzać podatki prowadząc sklep internetowy z możliwością wysyłki do krajów Europejskich
Przedsiębiorco co nowego? Przetwarzanie danych za granicą
Porada: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?
Przedsiębiorco co nowego? Kolejne pieniądze na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców
Dystrybucja towarów w e-handlu
Przedsiębiorco co nowego: Bank może zablokować Twój rachunek bankowy
Zmiany w przepisach podatkowych od 1 stycznia 2018 r.
Porada: Wszystko co należy wiedzieć o składkach ZUS w 2018 r.
Kazus: Kiedy artysta zostaje przedsiębiorcą?
Zwrot opłaty sądowej w przypadku zawarcia ugody pozasądowej
Warto wiedzieć: Jednolity plik kontrolny - JPK
Warto wiedzieć: Ulga na start dla przedsiębiorców
Warto wiedzieć: Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców
Instrukcja: Jak prawidłowo sporządzić statut spółki z o.o krok po kroku
Instrukcja: Jak krok po kroku wypełnić wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej
Porada: W jaki sposób pracownik może zostać przedsiębiorcą? – „Firma na próbę”
Porada: Jakie kroki trzeba podjąć by zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej
Porada: Jaki jest stosunek między indywidualną działalnością gospodarczą, a spółką cywilną
Kazus: Zakres prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie aut i paliwa do nich, w razie wynajęcia samochodów firmowych podwładnym
Warto wiedzieć: Wymogi dla dotacji PARP
Porada: Przeniesienie własności przedsiębiorstwa z jednego z małżonków na drugiego
Kazus: czy pracownik, który został zwolniony z pracy ma obowiązek podania haseł do służbowych sprzętów (m.in. komputera, telefonu komórkowego), na których przechowywał swoje prywatne dokumenty, pracodawcy po odejściu z pracy?

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.