Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Reklamacja

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Reklamacja

Hasła powiązane: konsument, odstąpienie, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, rękojmia za wady

Reklamacja jest to termin ustawowy występujący m. in. w Kodeksie Cywilnym, niestety jednak niezdefiniowany w ustawie. Żądanie reklamacyjne można złożyć na podstawie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub w oparciu o gwarancję udzieloną przy sprzedaży. 25 grudnia 2014r. w życie wejdzie ustawa zmieniająca między innymi przepisy odnoszące się do udzielania gwarancji, rękojmi i składania reklamacji.

Udzielenie gwarancji przy sprzedaży polega na złożeniu oświadczenia przez gwaranta (również w reklamie), co do właściwości rzeczy sprzedanej (gwarantem nie musi być sprzedawca). W treści oświadczenia gwarant musi wskazać swoje obowiązki i uprawnienia kupującego, na wypadek, gdyby rzecz sprzedana nie posiadała właściwości wskazanych w oświadczeniu. Ustawa nie narzuca gwarantowi jak ma kształtować wspomniane obowiązki i uprawnienia, a jedynie sugeruje pewne rozwiązania. Natomiast zagwarantowanie jakości rzeczy, w razie wątpliwości, zobowiązuje gwaranta do usunięcia wady rzeczy lub wymiany jej na nową, o ile wada ujawni się w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli terminu takiego nie wskazano, przepisy k.c. przewidują termin 2 lata od chwili wydania rzeczy kupującemu. Przed nowelizacją termin ten wynosił rok.

Od dnia 25 grudnia 2014 r. przepisów odnoszących się do udzielania gwarancji przy sprzedaży należy szukać jedynie w Kodeksie Cywilnym. Poprzednio część z nich unormowana była w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Od tej pory gwarancja nie musi być udzielana nieodpłatnie. Oświadczenie gwarancyjne gwarant może przekazać kupującemu zarówno w formie papierowej, jak dotychczas, a także, co jest nowością, w innej formie utrwalonej na trwałym nośniku.

Dochodzenie swoich praw w ramach udzielonej gwarancji nie wyklucza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. W sytuacji, gdy zostanie zgłoszona reklamacja z tytułu gwarancji, bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy ulega zawieszeniu od dnia poinformowania sprzedawcy o wadzie do chwili, gdy gwarant odmówi lub nie wywiąże się z obowiązków wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

Rzecz reklamowaną kupujący powinien dostarczyć do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydani rzeczy - na koszt gwaranta chyba, że z okoliczności wynika konieczność usunięcia wady w miejscu, gdzie się ona ujawniła.

Gwarant ze swoich obowiązków powinien wywiązać się w terminie wynikającym z treści oświadczenia gwarancyjnego. Brak określonego terminu powoduje konieczność wywiązania się z obowiązku niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy oraz dostarczyć rzecz kupującemu na swój koszt.

Reklamację można złożyć także na podstawie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o ile nie wyłączono jej umownie lub ustawowo, pomimo nieudzielenia gwarancji. Reklamacji nie możemy składać, gdy nie udzielono gwarancji, a ponad to zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. Patrz: Rękojmia (w tym porównanie z reklamacją)

Podstawa prawna:
art. 577 - 581 Kodeks Cywilny

Zobacz:
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
News: zmiany dotyczące funkcjonowania sklepów internetowych - brak dostosowania się przez przedsiębiorców do obowiązującej ustawy o prawach konsumentach i związane z tym konsekwencje.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.