Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  N

Nisza rynkowa

Oznacza ona sytuację, określającą małą część rynku, na której istnieje zapotrzebowanie na dane dobro rynkowe (towar, usługa) przy jednoczesnym jego niedoborze. Dobro to nie ma charakteru masowego – jest poszukiwane przez wąską grupę konsumentów. Najczęściej jest ono miernikiem ich siły nabywczej. Potrzeba ta wiąże się z wprowadzaniem na rynek towarów i usług dotąd niedostępnych, trudno dostępnych, uchwaleniem nowego prawa czy otwarciem nowych rynków. Podmiot oferujący towary niszowe poprzez działania marketingowe, zmierza do stworzenia warunków przewagi konkurencyjnej. Ma ona zaistnieć na danym obszarze geograficznym, wśród określonej grupy zawodowej lub na rynku danego asortymentu czy usługi. Nisza rynkowa wymaga odpowiedniego zidentyfikowania odbiorcy oferowanego dobra. Jest ona bowiem uzależniona od zdolności nabywczej konsumenta, jego aktualnych i potencjalnych potrzeb oraz wymagań dotyczących jakości dobra. Aby dana usługa czy towar miały charakter niszowy, musi posiadać zestaw właściwych cech. Po pierwsze – wysoka jakość. Po drugie – ograniczona dostępność. Po trzecie – specjalistyczny charakter. Towar powinien być unikatowy i stwarzać w konsumencie poczucie pewnego rodzaju ekskluzywności. Cechą charakterystyczną dóbr niszowych jest relacja łącząca producenta z konsumentem. Opiera się ona na lojalności – klient powraca do oferowanego asortymentu, przez co działanie na rynku niszowych, choć ograniczonym, związane jest ze stabilną pozycją rynkową. Podmiot wprowadzający dobra niszowe posiada dobrą znajomość rynku, jego oferta jest spersonalizowana, a kontakt z klientem względnie stały i w dużej mierze opiera się na zaufaniu. Z pewnością zaletą niszy jest odporność na działania konkurentów i mały obszar ataków w tym zakresie: konkurencja cenowa, konkurencja z uwagi na właściwość dóbr. Zagrożeniem dla rynku jest zachwianie równowagi rynkowej poprzez stworzenie monopolu. 

Do cech charakterystycznych nisz rynkowych zalicza się:

  • marketing skierowany do grupy wyselekcjonowanych klientów,
  • unikatowość dóbr,
  • rynek jako punkt odniesienia dla rynku niszowego,
  • odpowiedź na niezaspokojone dotąd potrzeby i oczekiwania rynku
  • przykładami niszy są następujące towary: perfumy, alkohole, odzież, programy komputerowe, rodzaje transportu.

Nisze rynkowe budowane są na podstawie odpowiedniej strategii. Polega ona na wypełnieniu niezaspokojonej dotąd potrzeby rynkowej lub wytworzeniu jeszcze nieznanej. Zobacz także: