Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2018

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Czyn niedozwolony

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Czyn niedozwolony

Czyn niedozwolony jako pojęcie prawa wywodzi się jeszcze z prawa rzymskiego i w obowiązującym stanie prawnym oraz literaturze występuje także pod pojęciem deliktu (łac. delictum – czyn niedozwolony, błąd, przewinienie).

Artykuły regulujące kwestię czynu niedozwolonego reguluje przedewszystkim kodeks cywilny w art. 415-449. Przepisem wprowadzającym dla reżimu czynów niedozwolonych jest art. 415: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Czyn niedozwolony jest przesłanką konieczną powstania zobowiązania pomiędzy sprawcą, a poszkodowanym dającym możliwość żądania odszkodowania. W aktualnym stanie prawnym delikt funkcjonuje w wielu dziedzinach prawa (m.in. cywilne, karne, konstytucyjne, międzynarodowe).

Czynem niedozwolonym zgodnie z doktryną i utrwalonym orzecznictwem jest działanie, bądź zaniechania działania (zawinione lub nie), w wyniku którego wynikła szkoda, ale także zdarzenie, za które prawo czyni kogoś odpowiedzialnym.

Odpowiedzialność sprawcy ustalana jest na podstawie winy lub ryzyka. Przesłankami odpowiedzialności są: powstanie szkody, popełnienie przez sprawcę czynu niedozwolonego, związek przyczonowo- skutkowy pomiędzy  szkodą a czynem zabronionym, a także charakter i stopień winy sprawcy.

Sprawca czynu niedozwolonego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i zobowiązany m.in. do naprawienia szkody, przywrócenia stanu poprzedniego, zapłaty zadośćuczynienia bądź odszkodowania.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

baner rozlicz pit za 2017