Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Nowa ustawa o prawach konsumenta - część siódma

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. ma na celu przede wszystkim ochronę praw konsumentów. Reguluje ona jednocześnie stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami. W dzisiejszym news'ie prezentujemy przepisy dotyczące terminów na zgłoszenie roszczenia z tytułu rękojmi. Następnie przedstawiamy również zasady odpowiedzialności sprzedawcy za szkodę powstałą u kupującego w przypadku skorzystania przez niego z uprawnień z tytułu rękojmi.

1. Termin na zgłoszenie roszczenia z tytułu rękojmi.

Przed dniem wejścia w życie ustawy o Prawach konsumenta kupujący miał 1 miesiąc od dnia wykrycia wady rzeczy na zgłoszenie sprzedawcy roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Jeżeli tego nie zrobił w ww. terminie, jego uprawnienie wygasało. Jednakże, gdy zbadanie rzeczy było w danych stosunkach przyjęte, to kupujący powinien zgłosić roszczenie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł wadę wykryć, a więc w praktyce od otrzymania towaru.

Dalej idące przepisy dotyczyły umowy sprzedaży zawartej przez dwóch przedsiębiorców. W takim przypadku utrata uprawnień z tytułu rękojmi następowała, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczyło wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.

Obecnie obowiązujący art. 563 k.c. dotyczy jedynie sprzedaży między przedsiębiorcami i stanowi, iż kupujący (przedsiębiorca) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Zmienia się również forma niezbędna do zgłoszenia zawiadomienia o wadzie. Nie jest wymagana obecnie forma listu poleconego, wystarczy wysłanie zawiadomienia listem „zwykłym”.

Art. 564 k.c. stanowi natomiast o sytuacjach, w których kupujący nie traci uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy lub do zawiadomienia sprzedawcy, wskazanych powyżej. Na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów kupujący nie tracił tych uprawnień, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją. Natomiast na podstawie nowej ustawy przesłanki te nieco się różnią. Kupujący nie traci uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją. W związku z tym obecnie nie trzeba wykazywać, iż sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Należy również wskazać, iż utrata uprawnień z tytułu rękojmi na skutek upływu terminów przewidzianych w art. 563 k.c. nie powoduje utraty roszczeń odszkodowawczych, o których mowa poniżej (tak uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 1969 r., sygn. akt III CZP 120/68).


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.