Poradnik biznesowy

Spółka osobowa a spółka kapitałowa

Spółki osobowe oraz spółki kapitałowe stanowią spółki handlowe, które zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), która reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

Zawierając umowę spółki handlowej jej wspólnicy (bądź akcjonariusze) zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Kodeks spółek handlowych dzieli spółki handlowe na:

  • Spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna);
  • Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna).

Założenie spółki osobowej rekomenduje się w szczególności osobom, które chcą prowadzić na początek mniejsze przedsiębiorstwo, o niewysokim zasięgu i bardziej prywatnym charakterze.

Relacje w spółce osobowej opierają się w szczególności na zaufaniu pomiędzy wspólnikami i stałym składzie osobowym spółki osobowej.
Warto wskazać, że w większości przypadków, śmierć wspólnika spółki osobowej oznacza rozwiązanie spółki, a przystąpienie do spółki nowego wspólnika zmianę jej umowy.

Istotnym elementem jest także odpowiedzialność wspólników spółki osobowej, którzy co do zasady za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem (w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna).

Zupełnie odmiennie kształtują się zasady dotyczące spółek kapitałowych, w których najważniejszy jest kapitał spółki. W spółkach kapitałowych znacznie łatwiej jest dokonać zmiany dotyczącej wspólników spółki i zmiany takie najczęściej nie wymagają zmiany umowy spółki kapitałowej. Spółki kapitałowe przeznaczone są dla większych przedsiębiorstw, posiadają znacznie bardziej sformalizowane zasady dotyczące zakładania spółki (wyłącznie forma aktu notarialnego bądź założenie spółki przez system S24) prowadzenia jej spraw w tym spraw rachunkowych i likwidacji.

Rozważając założenie spółki i zastanawiając się nad wyborem odpowiedniej formy należy więc szczegółowo zastanowić się na najbliższej czasowo perspektywie i dobrać formę najlepszą dla planowanej działalności.

Dla osób, które rozważają założenie spółki, ale nie wybrały jeszcze dokładnie formy, w której chcą prowadzić swoją działalność przygotowaliśmy specjalny poradnik, w którym dokonujemy porównania spółki kapitałowej i spółki osobowej.

Mamy nadzieję, że lektura naszego poradnika rozwieje wątpliwości przyszłych przedsiębiorców i ułatwi ich wybór!

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Spółka osobowa a spółka kapitałowa

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT