Poradnik biznesowy

Rodzaje urlopów

Jednym z najbardziej docenianych przez pracowników świadczeń przysługujących im w przypadku zawarcia umowy o prace na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca1974 roku kodeks pracy (dalej jako: „k.p.”) jest świadczenie urlopowe. Urlop został pracownikom zagwarantowany także w art. 62 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz w art. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie w dniu 18 października 1961 roku. Prawo do urlopu jest nazywane podstawową zasadą prawa pracy.

Niestety zgodnie z powołanymi powyżej przepisami urlop przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace, przepisy nie są wiec stosowane w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych czyli m.in zlecenia, umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło. Oczywiście w przypadku współpracy stron na podstawie umowy cywilnoprawnej strony mogą zawrzeć postanowienia w zakresie urlopów w szczególności urlopu wypoczynkowego, co jest powszechnie stosowaną praktyką.

Kodeks pracy wyróżnia kilka typów urlopów przysługujących pracownikom, w szczególności są to:

  • Urlop wypoczynkowy (celem urlopu jest wypoczynek pracownika i regeneracja utraconych przez niego sił);
  • Urlop okolicznościowy (celem urlopu jest załatwienie spraw osobistych pracownika, odpowiadających określonym okolicznościom wskazanym w k.p.);
  • Urlop na dziecko (macierzyński, tacierzyński, rodzicielski, ojcowski) (cele urlopu jest opieka nad dzieckiem);
  • Urlop szkoleniowy (celem urlopu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika);
  • Urlop opiekuńczy
  • Urlop na żądanie;
  • Urlop bezpłatny;
  • Inne zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy niebędące stricte urlopem;

Wszystkie powyżej wskazane świadczenia przysługują pracownikowi, który spełnił określone warunki.

Najbardziej popularnym urlopem jest urlop wypoczynkowy. Czy wiesz, że pracownik nie może się go zrzec?

W sytuacji gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego, pracodawca jest obowiązany wypłacić mu stosowny ekwiwalent!

Ciekawym zagadnieniem jest także urlop na dziecko. W skład tego potocznego sformułowania wchodzą aż 4 różne urlopy (macierzyński, tacierzyński, rodzicielski, ojcowski) przysługujące rodzicom. Czy wiesz czym różni się urlop tacierzyński od urlopu ojcowskiego? Dowiesz się tego zapoznając się ze specjalnie przygotowanym przez nas poradnikiem. W poradniku dokonaliśmy zestawienia urlopów przysługujących pracownikom ze wskazaniem ich podstawy prawnej, osoby której przysługują, wymiaru oraz wysokości należnego wynagrodzenia.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Rodzaje urlopów

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT