Poradnik biznesowy

Zawieszenie a zamknięcie działalności

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej  zdarzają się sytuacje, że firma nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a przede wszystkim oczekiwanych zysków. Wówczas przedsiębiorca często zmuszony jest zamknąć swoją działalność. Nie jest to jednak jedyne wyjście - w niektórych przypadkach można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, aby po pewnym czasie powrócić do jej prowadzenia.

Zawieszanie czy zamykanie nierentownego przedsięwzięcia to jedna z najtrudniejszych rzeczy, przed którą staje przedsiębiorca. Przy podjęciu decyzji o zawieszeniu lub zamknięciu firmy należy kierować się chłodną kalkulacją. Przedłużanie tego momentu może skończyć się dla przedsiębiorcy przykrymi konsekwencjami – utratą płynności finansowej lub wejściem w długi. Dlatego do podjęcia decyzji o zamknięciu lub zawieszeniu firmy powinna skłonić nas sytuacja gdy np. działalność generuje więcej kosztów niż przychodu – to oczywiście naturalne w pierwszych miesiącach prowadzenia firmy, jednak po pewnym czasie warto już przyjrzeć się i sprawdzić czy biznes działa tak, jak tego oczekiwaliśmy. Jeśli częściej zaczynamy dokładać do firmy, niż widzieć dodatnie saldo na koncie, to znak, że warto się wycofać. Niewielki zysk również jest przyczyną podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zamknięciu firmy. Zwłaszcza w biznesach sezonowych, kiedy są tzw. martwe okresy zdarza się, że następuje brak zdolności finansowej. W takiej sytuacji przedsiębiorcy często podejmują decyzje o zawieszeniu działalności. 

Jeżeli z naszej analizy wynika, że firma ma jeszcze szanse na sukces albo sytuacja, w której przedsiębiorca się znalazł, za jakiś czas ulegnie zmianie, warto wtedy zawiesić działalność. Zanim przejdziemy do formalności upewnij się, że wszystkie twoje zobowiązania zostały zrealizowane. Działalność jednoosobową można zawiesić na minimum 30 dni lub bezterminowo. Można to zrobić składając wniosek o zawieszenie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w formie on-line albo w urzędzie gminy składając wniosek osobiście lub listem poleconym.

O zamknięciu firmy najlepiej zdecydować, jeśli przedsiębiorca nie widzi możliwości zarabiania na dotychczasowej działalności albo zwyczajnie wtedy, gdy stwierdzi, że bycie przedsiębiorcą nie jest dla niego dobrym rozwiązaniem.

Zapoznaj się z przygotowaną tabelą i sprawdź, czym różni się od siebie zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej oraz jak to zrobić.

Stan prawny: 30 maj 2022 r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Zawieszenie a zamknięcie działalności

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT