Poradnik biznesowy

Przychód a dochód

W języku potocznym przychód i dochód często są uważane za to samo. Prawdopodobnie związane jest to z podobnym nazewnictwem, a być może z faktem, że w przypadku przychodów pracownika posługuje się raczej pojęciami wynagrodzenie brutto i netto. Pojęcia przychód i dochód są bliższe przedsiębiorcom, którzy muszą je rozróżniać, by mieć podstawowe pojęcie o finansach firmy.

Warto jednak, by zarówno przedsiębiorcy jak i pracownicy znali różnice pomiędzy przychodem a dochodem, tym bardziej że nie jest to wcale trudne!

Przychód to łączna wartość ze sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (czyli bez należnego podatku VAT, o ile jest naliczany) w danym okresie rozliczeniowym. Jest uzyskaną sumą pieniędzy, wszelkim rodzajem przysporzenia majątkowego, które nie oddaje faktycznej sytuacji finansowej, ale powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Przychód uzyskać można z tytułu:

  • Stosunku pracy
  • Prowadzenia działalności gospodarczej
  • Pracy nakładczej
  • Pracy wykonywanej w ramach stosunku służbowego
  • Posiadanych nieruchomości.

Pełen katalog przysporzeń majątkowych będących przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej znajduje się w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód natomiast to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, a więc jest różnicą pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami podatkowymi. Warunkiem powstania dochodu jest następująca zależność - uzyskany przychód musi być wyższy niż koszty uzyskania przychodów.

Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie dochodu:

  • dochód brutto - czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania przed opodatkowaniem,
  • dochód netto - czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego.

Dochód stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie sytuacji finansowej firmy ponieważ przedstawia informację o rzeczywiście wypracowanym zysku lub poniesionej stracie.

Należy pamiętać także, że dla osoby uczące się i posiadające mniej niż 26 lat mogą skorzystać z tzw. PITu zerowego, w konsekwencji czego ich wynagrodzenie brutto będzie równe wynagrodzeniu netto!

W tabeli przedstawiliśmy różnice pomiędzy przychodem a dochodem. Koniecznie zapoznaj się z jej treścią by już nigdy nie mylić tych dwóch pojęć!

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Przychód a dochód

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT