Poradnik biznesowy

Umowa najmu a umowa dzierżawy

Zarówno umowa najmu jak i umowa dzierżawy są umowami uregulowanymi w ustawie z dnia 23 czerwca 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”).

Umowę najmu regulują art. 659 – 679 (przepisy ogólne) oraz art. 680-692 k.c. (najem lokalu).

Celem umowy najmu jest uregulowanie zasad dotyczących czasowego korzystania z cudzej rzeczy. Zgodnie z przepisami ustawy zawierając umowę najmu wynajmujący oddaje najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Najem jest umową zobowiązującą, konsensualną, wzajemną i odpłatną.

Umowę dzierżawy regulują art. 693-709 k.c.

Umowa dzierżawy jest umową wzajemną, zgodnie z którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz lub prawo do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Umowa dzierżawy podobnie do umowy najmu jest umową zobowiązującą, konsensualną, wzajemną i odpłatną.

Wzory obu umów można bezpłatnie pobrać po zalogowaniu do naszego serwisu:

Te dwie umowy nazwane stanowią jedne z częściej zawieranych umów przez przedsiębiorców. Przedmiotem obu umów jest oddanie rzeczy do używania. Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest fakt, że zawierając umowę dzierżawy, dzierżawca może dodatkowo czerpać pożytki z rzeczy. To oczywiście nie jedna z różnic pomiędzy tymi umowami. Celem dokładnego przedstawienia obu umów przygotowaliśmy poradnik, w którym opisujemy obie umowy wskazując różnice pomiędzy nimi. Po zapoznaniu się z naszym poradnikiem, niewątpliwie nie tylko będziesz rozróżniał obie umowy, ale także bez problemu będziesz w stanie wybrać, którą z nich powinieneś zawrzeć w konkretnych sytuacjach.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszym poradnikiem oraz korzystania z wzorów przygotowanych przez nas dokumentów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 czerwca 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2020.1740 t.j.)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Umowa najmu a umowa dzierżawy

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT