Poradnik biznesowy

Ryczałt a karta podatkowa

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, podczas wyboru formy opodatkowania powinien kierować się nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale także rodzajem wykonywanej działalności. Podstawową i z reguły najczęściej stosowaną jest skala podatkowa (zasady ogólne), stanowiąca formę opodatkowania przychodów z działalności. Kolejną równie często wybieraną formą opodatkowania jest podatek liniowy, stanowiący korzystną alternatywę dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody, z uwagi na stałą stawkę podatku dochodowego. W dzisiejszym poradniku przedstawimy jednak dwie pozostałe – zryczałtowane formy opodatkowania, tj. kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku drobnych usługodawców i niewielkich firm handlowych, dobrym rozwiązaniem jest karta podatkowa. Jest to najprostsza metoda rozliczeń i z Urzędem Skarbowym, skierowana przede wszystkim do osób prowadzących mniejsze zakłady usługowe czy handlowe. Metoda karty podatkowej polega na płaceniu co miesiąc ustalonej kwoty podatku. Jest ona niezależna od osiągniętych przychodów w danym okresie. Są to zazwyczaj małe kwoty, należy jednak pamiętać, że podatek trzeba zapłacić nawet, gdy w danym miesiącu działalność nie przyniosła przychodów.

Istotną korzyścią wynikającą z rozliczania się poprzez kartę podatkową jest brak obowiązku prowadzenia jakichkolwiek ewidencji. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie rodzaju działalności oraz wielkości gminy, na terenie której przedsiębiorca funkcjonuje (liczba mieszkańców). Zgłoszenia tej formy opodatkowania dokonuje się wypełniając formularz PIT-16.

Karta podatkowa skierowana jest przede wszystkim do najmniejszych firm, o małych obrotach. Właśnie dlatego nie może z niej korzystać każdy przedsiębiorca, a jedynie taki, który spełni określone warunki.

Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu karta podatkowa została zlikwidowana dla podatników, którzy chcą zmienić formę opodatkowania lub zaczynają działalność gospodarczą w 2022 roku. Aktualnie forma opodatkowania kartą podatkową może być kontynuowana przez podatników stosujących ją w roku 2021, tj. na dzień 31 grudnia 2021. Nowe firmy utworzone od 1 stycznia 2022 roku nie mogą zastosować opodatkowania w formie karty podatkowej.

Kolejną zryczałtowaną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku której przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. Jednak swego rodzaju rekompensatą są stosunkowo niskie stawki ryczałtu, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.

Z formy opodatkowania, jaką jest ryczałt nie może skorzystać każdy przedsiębiorca. W poradniku zostały przedstawione limity uzyskanych przychodów, których przedsięborca w roku poprzedzającym rok podatkowy nie może przekroczyć. Ta forma opodatkowania jest przeznaczona także dla osób rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym, które nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Dodatkowo ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia katalog działalności, które bezwzględnie nie mogą opodatkować swoich przychodów ryczałtem (art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

W tabeli zostały zestawione obydwie zryczałtowane formy opodatkowania działalności. Po zapoznaniu się z jej treścią dowiesz się m.in. jakie są stawki podatku poszczególnych form, kto może z nich korzystać oraz możliwości skorzystania z poszczególnych ulg. Zapraszamy do lektury!

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Ryczałt a karta podatkowa

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT