Poradnik biznesowy

Leasing a najem nieruchomości

ednym z najpopularniejszych narzędzi finansowych w Polsce, obok kredytów - jest leasing. Dla większości osób ta forma finansowania kojarzy się z pozyskiwaniem pojazdów w firmie. Niewiele osób bierze pod uwagę leasing w przypadku pozyskiwania nieruchomości. Należy jednak wskazać, że jest to korzystna alternatywa dla najmu mająca wiele zalet. W dzisiejszym poradniku wskażemy podstawowe różnice i podobieństwa pomiędzy leasingiem a najmem nieruchomości.

Zgodnie z art. 7091 Kodeksu Cywilnego (dalej: „k.c.”) przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
Leasing nieruchomości może dotyczyć różnego typu budynków – produkcyjnych, handlowych, usługowych, a nawet mieszkalnych. Właściciel takiego obiektu, czyli leasingodawca, zobowiązuje się oddać go w użytkowanie leasingobiorcy. Leasingobiorca natomiast w zamian za możliwość korzystania wnosi określone w umowie opłaty. Wydawać by się mogło, że konstrukcja umowy leasingu przypomina umowę najmu. Różnią się podstawową kwestią - umowa najmu nie przewiduje bowiem przeniesienia prawa własności do lokalu, natomiast umowa leasingowa – jak najbardziej.

Najem nieruchomości jest doskonale znaną instytucją, jednak dla porządku przypomnimy definicję umowy najmu. Zgodnie z art. 659. §1 k.c. „Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz”.

Najemca nie ma prawa do wynajmowania lokalu. Może je jedynie podnajmować (w całości lub części) ale tylko za zgodą wynajmującego. To największa różnica – wynajmujący może bez informowania kogokolwiek wynajmować nieruchomość, a najemca musi go informować o każdej zmianie lokatorów – nawet, jeżeli ten chce wynająć komuś jeden pokój. Wynajmujący to natomiast właściciel mieszkania, który udostępnia je najmującemu za określoną korzyść materialną na podstawie specjalnie przygotowanej umowy. Wynajmujący powinien być właścicielem nieruchomości i mieć do niej pełne prawa. Jak wynika z powyższych definicji - zarówno leasing, jak i najem nieruchomości mają ze sobą wiele wspólnego.

Jak wspomniano na początku, podstawową różnicą pomiędzy leasingiemnajmem nieruchomości jest możliwość przeniesienia prawa własności do lokalu. Leasing jest najbardziej korzystną formą dla przedsiębiorców. Pozwala na nabycie nieruchomości firmie, która nie posiada odpowiednich zasobów własnych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że umowa leasingowa nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy, nie jest bowiem traktowana jak zobowiązanie do spłaty. Zatem decyzja o wzięciu nieruchomości w leasing zostawia większe pole do manewru, jeśli przedsiębiorca chciałby uzyskać kredyt na sfinansowanie innych inwestycji.

W tabeli zostały zestawione obydwie formy korzystania z nieruchomości. Po zapoznaniu się z jej treścią dowiesz się m.in. kto może być stroną umowy leasingu i umowy najmu, jakie są rodzaje poszczególnych umów oraz poznasz podstawowe prawa i obowiązki stron. Zapraszamy do lektury!

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Leasing a najem nieruchomości

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT