Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Przedsiębiorco! Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 r. nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych rozszerza kompetencje GIODO i nakłada na administratora danych osobowych dodatkowy obowiązek zgłoszenia, a także precyzuje obowiązki ABI (administratora bezpieczeństwa informacji).

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 27 listopada 2014 r., poz. 1662) wprowadza zmiany m.in. do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Wprowadzone ww. Ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Wprowadzone zmiany można podzielić na trzy kategorie:

  1. Rejestracja administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) i wprowadzenie uproszczonej kontroli.
  2. Zwolnienie administratora danych z obowiązku zgłaszania zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO w związku z powołaniem administratora bezpieczeństwa informacji i określenie zadań i warunków jego powołania.
  3. Przekazywanie danych do państw trzecich oraz państw członkowskich EOG bez zgody GIODO.

 

1. Rejestracja administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) i wprowadzenie uproszczonej kontroli

Nowy rejestr prowadzony przez GIODO

Przede wszystkim nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: „nowelizacja Uodo”) rozszerza kompetencje i obowiązki GIODO o prowadzenie nowego rodzaju rejestru, tj. rejestru administratora bezpieczeństwa informacji oraz udzielanie informacji o takich zarejestrowanych zbiorach i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji (art. 12 pkt 4). 

Obowiązek administratora danych zgłoszenie do GIODO

Zgodnie z nowo wprowadzanym art. 46b ust. 1 i 5 Uodo, administrator danych będzie obowiązany zgłosić GIODO powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w terminie 30 dni od dnia powołania lub odwołania, natomiast zmiany informacji objętych zgłoszeniem w terminie 14 dni od dnia zmiany.

Wykreślenie ABI z rejestru następować ma albo w drodze czynności materialno-technicznej (w przypadku powiadomienia przez administratora danych o odwołaniu ABI lub o jego śmierci ABI) albo na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej z urzędu (w przypadkach określonych tym przepisem). W art. 46e Uodo przewidziana została możliwość ponownego zgłoszenia do rejestracji ABI wykreślonego z rejestru oraz określony został sposób postępowania GIODO w przypadku złożenia takiego wniosku.

 

2. Zwolnienie administratora danych z obowiązku zgłaszania zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO związane z powołaniem administratora bezpieczeństwa informacji i określenie zadań i warunków jego powołania.

Zwolnienie administratora danych z obowiązku zgłaszania zbioru danych

Nowelizacja Uodo dodała w art. 43 Uodo przepis wprowadzający nowe, kompleksowe zwolnienie z obowiązku zgłoszenia do rejestracji GIODO zbiorów, w których nie będą przetwarzane dane określone w art. 27 ust. 1 tej ustawy (tzw. dane szczególnie chronione), prowadzonych przez administratorów danych, którzy powołali i zgłosili GIODO ABI,
jest skorelowane ze zmianą przepisów dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji.

Wyłączenie ze zwolnienia rejestracyjnego

Powyższe zwolnienie z obowiązku rejestracyjnego nie dotyczy jednakże zbiorów zawierających dane wymienione w art. 27 ust. 1 Uodo, ponieważ w ramach rejestracji uregulowanej w Uodo wykonywany jest obowiązek kontroli wstępnej (prior checking) przetwarzania tych danych, tj. operacji, które mogą stwarzać zagrożenie praw i wolności podmiotu danych (art. 20 dyrektywy 95/46/WE).

Powołanie ABI jako możliwość administratora danych

Z punktu widzenia obowiązków administratora danych, istotna zmiana została wprowadzona w art. 36 Uodo, poprzez uchylenie ust. 3, zgodnie z którym administrator danych wyznaczał administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony,
o których mowa w ust. 1, chyba że sam wykonuje te czynności. Przepis ten w obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. brzmieniu przewidywał niejako „obowiązek”/ „zasadę” powołania administratora bezpieczeństwa informacji, a w przypadku jego nie powołania przeniesienie ciężaru wykonywania czynności przewidzianych dla ABI na administratora danych. W związku z ww. zmianą i uchyleniem ust. 3 art. 36 Uodo dodano przepisy wprowadzające możliwość, a nie „obowiązek” powołania administratora bezpieczeństwa informacji.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.