Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Przedsiębiorco! Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 r. nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych rozszerza kompetencje GIODO i nakłada na administratora danych osobowych dodatkowy obowiązek zgłoszenia, a także precyzuje obowiązki ABI (administratora bezpieczeństwa informacji).

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 27 listopada 2014 r., poz. 1662) wprowadza zmiany m.in. do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Wprowadzone ww. Ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Wprowadzone zmiany można podzielić na trzy kategorie:

  1. Rejestracja administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) i wprowadzenie uproszczonej kontroli.
  2. Zwolnienie administratora danych z obowiązku zgłaszania zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO w związku z powołaniem administratora bezpieczeństwa informacji i określenie zadań i warunków jego powołania.
  3. Przekazywanie danych do państw trzecich oraz państw członkowskich EOG bez zgody GIODO.

 

1. Rejestracja administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) i wprowadzenie uproszczonej kontroli

Nowy rejestr prowadzony przez GIODO

Przede wszystkim nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: „nowelizacja Uodo”) rozszerza kompetencje i obowiązki GIODO o prowadzenie nowego rodzaju rejestru, tj. rejestru administratora bezpieczeństwa informacji oraz udzielanie informacji o takich zarejestrowanych zbiorach i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji (art. 12 pkt 4). 

Obowiązek administratora danych zgłoszenie do GIODO

Zgodnie z nowo wprowadzanym art. 46b ust. 1 i 5 Uodo, administrator danych będzie obowiązany zgłosić GIODO powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w terminie 30 dni od dnia powołania lub odwołania, natomiast zmiany informacji objętych zgłoszeniem w terminie 14 dni od dnia zmiany.

Wykreślenie ABI z rejestru następować ma albo w drodze czynności materialno-technicznej (w przypadku powiadomienia przez administratora danych o odwołaniu ABI lub o jego śmierci ABI) albo na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej z urzędu (w przypadkach określonych tym przepisem). W art. 46e Uodo przewidziana została możliwość ponownego zgłoszenia do rejestracji ABI wykreślonego z rejestru oraz określony został sposób postępowania GIODO w przypadku złożenia takiego wniosku.

 

2. Zwolnienie administratora danych z obowiązku zgłaszania zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO związane z powołaniem administratora bezpieczeństwa informacji i określenie zadań i warunków jego powołania.

Zwolnienie administratora danych z obowiązku zgłaszania zbioru danych

Nowelizacja Uodo dodała w art. 43 Uodo przepis wprowadzający nowe, kompleksowe zwolnienie z obowiązku zgłoszenia do rejestracji GIODO zbiorów, w których nie będą przetwarzane dane określone w art. 27 ust. 1 tej ustawy (tzw. dane szczególnie chronione), prowadzonych przez administratorów danych, którzy powołali i zgłosili GIODO ABI,
jest skorelowane ze zmianą przepisów dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji.

Wyłączenie ze zwolnienia rejestracyjnego

Powyższe zwolnienie z obowiązku rejestracyjnego nie dotyczy jednakże zbiorów zawierających dane wymienione w art. 27 ust. 1 Uodo, ponieważ w ramach rejestracji uregulowanej w Uodo wykonywany jest obowiązek kontroli wstępnej (prior checking) przetwarzania tych danych, tj. operacji, które mogą stwarzać zagrożenie praw i wolności podmiotu danych (art. 20 dyrektywy 95/46/WE).

Powołanie ABI jako możliwość administratora danych

Z punktu widzenia obowiązków administratora danych, istotna zmiana została wprowadzona w art. 36 Uodo, poprzez uchylenie ust. 3, zgodnie z którym administrator danych wyznaczał administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony,
o których mowa w ust. 1, chyba że sam wykonuje te czynności. Przepis ten w obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. brzmieniu przewidywał niejako „obowiązek”/ „zasadę” powołania administratora bezpieczeństwa informacji, a w przypadku jego nie powołania przeniesienie ciężaru wykonywania czynności przewidzianych dla ABI na administratora danych. W związku z ww. zmianą i uchyleniem ust. 3 art. 36 Uodo dodano przepisy wprowadzające możliwość, a nie „obowiązek” powołania administratora bezpieczeństwa informacji.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.