Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Jak ustalać i dodatkowo dokumentować pochodzenie towarów z uwagi na rygory VAT?

Wstęp

Instrukcja dotyczy ustalania i dodatkowego dokumentowania pochodzenia towarów z uwagi na rygory podatku od towarów i usług. Przez towary rozumie się, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 6) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710  ze zm., dalej Ustawa), rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Ustalanie i dokumentowanie pochodzenia towarów ma na celu przede wszystkim zminimalizowanie w szczególności niebezpieczeństwa posłużenia się nierzetelnymi fakturami (w szczególności fakturami tzw. pustymi oraz dotkniętymi wadą formalną lub materialną) a także nieświadomego uczestnictwa podatnika w przestępczych procederach oszustw podatkowych. Ustalanie i dokumentowanie pochodzenia towarów ma szczególne znaczenie przy:

 • odpłatnej dostawie towarów na terytorium kraju;
 • eksporcie towarów;
 • imporcie towarów na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

 

Przepisy prawa

Podstawowymi aktami prawnymi które należy wziąć pod uwagę są:

 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.),
 • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 476 ze zm.),
 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U.2016., poz. 2137).

Przedsiębiorco pamiętaj! Jako podmiot profesjonalny jesteś szczególnie obligowany do przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa. W pierwszej kolejności należy bezwzględnie spełniać wymogi formalne określone w poszczególnych przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, mające zastosowanie w zależności od tego z jakim rodzajem czynności podlegających opodatkowaniu masz do czynienia.

Podejmowanie czynności przez podatnika celem dochowania należytej staranności celem uniknięcia naruszenia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Jeżeli przedsiębiorca (podatnik) nabywa jakiekolwiek towary, w szczególności do wykorzystania ich w swojej działalności gospodarczej, powinien dopełnić aktów należytej staranności, tak, aby móc się powołać przed organami podatkowymi na to, że na podstawie obiektywnych przesłanek nie wiedział lub nie mógł wiedzieć, że transakcja wiązała się z przestępstwem w dziedzinie podatku od wartości dodanej, jak też podatnik nie miał przesłanek podejrzewać, że dopuszczono się nieprawidłowości lub przestępstwa. 

W zależności od tego jaki rodzaj działalności jest prowadzony, jakimi towarami przedsiębiorca obraca; tj. jakie towary nabywa, a następnie jakie zbywa, oraz z kim dokonuje transakcji, powinien prawidłowo rozpoznać jakie przepisy mają zastosowanie, w szczególności z ustawy o podatku od towarów i usług. Nabywanie towarów wiąże się najczęściej z otrzymywaniem przez przedsiębiorcę faktur. Każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w szczególności czynnym, powinien podjąć działania zmierzające do zminimalizowania niebezpieczeństwa posłużenia się nierzetelnymi fakturami. Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem wskazanych wyjątków, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 Ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi m. in.:

 • suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
 • w przypadku importu towarów - kwota podatku:
  • wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  • należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a Ustawy,
  • wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b Ustawy;
 • kwota podatku należnego z tytułu:
  • świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 Ustawy podatnikiem jest ich usługobiorca,
  • dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 Ustawy podatnikiem jest ich nabywca,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 Ustawy,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 Ustawy.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 88 ust. 3a Ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy m. in.:

- sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący,

- transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

- wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

- stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

- podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

-  potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

Co do zasady, zgodnie z art. 88 ust. 4 Ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96 Ustawy.

Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne



Wspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.