Porady eksperta

Zastrzeżenie znaku towarowego i logo przedsiębiorstwa

Użytkownik naszego serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym prawnika, który prowadzi postępowania dotyczące zastrzeżenia znaku towarowego i logo przedsiębiorstwa.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Na wstępie wskazujemy, że niestety Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa w ramach świadczonej pomocy na rzecz mikro i małych przedsiębiorców odpowiada na pytania dotyczące interpretacji przepisów, dokonuje analizy doktryny i orzecznictwa. Fundacja przygotowuje porady na konkretne zapytania w porozumieniu z współpracującymi z nią prawnikami.

Fundacja nie dokonuje oceny indywidualnych dokumentów przesłanych przez użytkowników, ani działa w ich imieniu w postępowaniach, ani też nie świadczy usług pośrednictwa dotyczącego obsługi prawnej.

Wyjaśniamy, że w naszej ocenie bardzo korzystnym dla przedsiębiorcy jest ochrona jego logo, znaków towarowych itp.

Wskazujemy, że znak towarowy jako taki nie podlega rejestracji, jednakże możliwe jest udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Najpopularniejszymi znakami towarowymi są znaki słowne, czyli nazwy lub słowno-graficzne, czyli loga.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2021.324 t.j.), znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony, w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Zatem jeżeli masz niestandardowe pomysły, być może warto byłoby rozważyć rejestrację prawa ochronnego na znak towarowy.

Skutkiem rejestracji nie jest sama możliwość posługiwania się logo w obrocie, lecz nabycie praw ochronnych związanych z używanym przez Ciebie znakiem. Zarejestrowanie znaku towarowego, np. loga, oznacza, że żaden inny przedsiębiorca nie będzie mógł używać tego samego lub podobnego do Twojego znaku towarowego. W przypadku, gdyby jednak podmiot trzeci naruszył ten zakaz, to będzie Ci przysługiwało roszczenie o zaniechanie naruszeń, roszczenie o naprawienie szkody, roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Odpowiedniego zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby przygotować wniosek (często nazywany także podaniem) do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący zgłoszenia znaku należy przygotować niezbędne informacje takie jak m.in.:

  • dane zgłaszającego znak,
  • dane pełnomocnika wnioskodawcy (jeżeli takowy występuje);
  • znak towarowy (wersję graficzną (ze wskazaniem kolorystyki znaku) oraz opisową);
  • wykaz towarów i usług objętych ochroną wg. klasyfikacji nicejskiej;
  • oświadczenie o korzystani z wcześniejszego zgłoszenia (jeżeli takowe występowało).

Po dokładnym przygotowaniu informacji wnioskodawca może przystąpić do wypełnienia wniosku (podania), którego wzór dostępnym jest w serwisie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem https://uprp.gov.pl/pl/formularze-do-wydruku.

Złożenie wniosku dotyczącego ochrony znaku towarowego wiąże się także z opłatami, których wysokość zależy od rodzaju chronionego prawa oraz ilości towarów i usług objętych ochroną.

Opłata za złożenie wniosku dotyczącego ochrony znaku towarowego i określenie pierwszej kategorii objętej ochroną aktualnie wynosi 450, 00 zł, każda następna kategoria powiększa opłatę o 120,00 zł. Wykaz wszystkich opłat umieszczony jest na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/inne/oplaty-w-postepowaniu .

W naszym serwisie przygotowaliśmy szerokie omówienia dotyczące procedury zgłoszenia znaków towarowych opisaliśmy w naszych instrukcjach – mamy nadzieję, że okażą się one przydatne i być może umożliwią samodzielne przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Stan prawny na 31 sierpnia 2021 roku

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2021.324 t.j.).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny