Porady

Jak skutecznie chronić własność intelektualną?

1. Zapoznaj się z Podstawowymi informacjami o ochronie prawnej wynalazków i wzorów użytkowych - Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak-skutecznie-chroni-wasno-intelektualn

2. Sprawdź, czy Twój wynalazek, wzór użytkowy, znak towarowy lub wzór przemysłowy spełnia wymogi uzyskania prawa wyłącznego, m.in. czy rozwiązanie techniczne nie było jeszcze prezentowane publicznie, a znak towarowy ma zdolność ochronną. Bliższe informacje można znaleźć w Ustawie - Prawo własności przemysłowej oraz bazach UPRP lub zbiorach literatury patentowej w Bibliotece UPRP. Korzystaj też z porad Rzecznika Patentowego.

3. Zgłoś wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Patentowego RP. W przypadku rozwiązań technicznych (wynalazków, wzorów użytkowych) dokument powinien zawierać podanie, opis zgłaszanego wzoru lub wynalazku oraz tzw. zastrzeżenia patentowe lub ochronne. Sprawdź dostępne formularze.

4. Wnieś opłatę za zgłoszenie. Uwaga: stawki ulegają okresowym zmianom - tabela opłat.

5. Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o udzieleniu bądź o odmowie udzielenia patentu lub prawa ochronnego po przeprowadzeniu badań określonych w ustawie, stwierdzających tzw. zdolność patentową/ochronną.

6. Po uzyskaniu prawa wyłącznego nabywa się wyłączność korzystania z danego rozwiązania lub oznaczenia na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przez określony czas (np. patent trwa 20 lat, prawo ochronne na wzór użytkowy - 10 lat, prawo ochronne na znak towarowy - 10 lat, z możliwością jego przedłużenia na kolejne 10-letnie okresy.

Czytaj także:

  1. Poradnik Wynalazcy [pdf]
  2. Poradnik Dokumentacji Patentowej [pdf]
  3. 10 powodów dla których warto korzystać z systemu wspólnotowego znaku towarowego [pdf]
  4. Słownik Terminologii Patentowej [pdf]

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny