Porady

Jak skutecznie chronić własność intelektualną?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

1. Zapoznaj się z Podstawowymi informacjami o ochronie prawnej wynalazków i wzorów użytkowych - Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak-skutecznie-chroni-wasno-intelektualn

2. Sprawdź, czy Twój wynalazek, wzór użytkowy, znak towarowy lub wzór przemysłowy spełnia wymogi uzyskania prawa wyłącznego, m.in. czy rozwiązanie techniczne nie było jeszcze prezentowane publicznie, a znak towarowy ma zdolność ochronną. Bliższe informacje można znaleźć w Ustawie - Prawo własności przemysłowej oraz bazach UPRP lub zbiorach literatury patentowej w Bibliotece UPRP. Korzystaj też z porad Rzecznika Patentowego.

3. Zgłoś wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Patentowego RP. W przypadku rozwiązań technicznych (wynalazków, wzorów użytkowych) dokument powinien zawierać podanie, opis zgłaszanego wzoru lub wynalazku oraz tzw. zastrzeżenia patentowe lub ochronne. Sprawdź dostępne formularze.

4. Wnieś opłatę za zgłoszenie. Uwaga: stawki ulegają okresowym zmianom - tabela opłat.

5. Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o udzieleniu bądź o odmowie udzielenia patentu lub prawa ochronnego po przeprowadzeniu badań określonych w ustawie, stwierdzających tzw. zdolność patentową/ochronną.

6. Po uzyskaniu prawa wyłącznego nabywa się wyłączność korzystania z danego rozwiązania lub oznaczenia na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przez określony czas (np. patent trwa 20 lat, prawo ochronne na wzór użytkowy - 10 lat, prawo ochronne na znak towarowy - 10 lat, z możliwością jego przedłużenia na kolejne 10-letnie okresy.

Czytaj także:

  1. Poradnik Wynalazcy [pdf]
  2. Poradnik Dokumentacji Patentowej [pdf]
  3. 10 powodów dla których warto korzystać z systemu wspólnotowego znaku towarowego [pdf]
  4. Słownik Terminologii Patentowej [pdf]

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny