Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: jak i z jakiej podstawy dochodzić poza sądem swojej wierzytelności od dłużnika?

Sądowe dochodzenie wierzytelności od dłużnika jest najpowszechniejszą, ale ostateczną i jednocześnie często długotrwałą i kosztowną metodą egzekwowania swoich należności. Dochodzenie wierzytelności przed sądem nie jest jednak jedynym sposobem na uzyskanie należnej wierzytelności. Niniejsza porada ma na celu przedstawienie alternatywnych do sądowego sposobów i podstaw dochodzenia wierzytelności, które są nie tylko mniej czasochłonne, ale przy tym i tańsze.

  1. Wezwanie do zapłaty

Zanim albo zamiast dochodzić wierzytelności przed sądem, zawsze na początku należy po próbie polubownego (zwykłego) wezwania, wezwać dłużnika do zapłaty w trybie tzw. „przedsądowym”. W takim wezwaniu należy wskazać, jakie wierzytelności przysługują nam od dłużnika. Innymi słowy należy poinformować dłużnika o wysokości nieuregulowanych zobowiązań (wysokości jego długu) oraz w jakim terminie (3, 7, 14 dni od dnia otrzymanie przez dłużnika wezwania) i w jakiej formie, oczekujemy ich zapłaty (gotówką, przelewem na wskazanie przez nas w piśmie konto). W takim piśmie należy również wskazać podstawę naszego roszczenia (np. umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług), sposób i termin wykonania oraz termin, w jakim powinno było być uregulowane zobowiązanie wzajemne, zapłata (przywołać paragraf umowy oraz dokument wystawionej przez nas faktury, rachunku), zastrzeżenie naliczenia odsetek i wystąpienia z pozwem po upływie wyznaczonego terminu. Dla uwiarygodnienia determinacji, dobrze aby ewentualnie z wezwaniem wystąpił prawnik.

 

  1. Oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji stanowi rodzaj zabezpieczenia wierzytelności względem dłużnika, które jednocześnie umożliwia pozasądowe dochodzenie i egzekucję wierzytelności. Dla swojej skuteczności oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji powinno być zawsze sporządzone w formie aktu notarialnego. Taki akt notarialny jest z mocy prawa tytułem egzekucyjnym, a po uzyskaniu klauzuli natychmiastowej wykonalności – tytułem wykonawczym.

Powyższe oznacza, iż jeżeli nasza wierzytelność została zabezpieczona w trybie przewidzianym w art. 777 k.p.c., to wówczas nie musimy kierować do sądu pozwu o zapłatę, a wystarczy, iż skierujemy do sądu rejonowego wniosek o nadanie temu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Opłata od takiego wniosku wynosi 50 zł (art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 623)).

Sąd powinien rozpoznać nasz wniosek w ciągu 3 dni od daty złożenia i zaopatrzyć nasz tytuł egzekucyjny (akt notarialny) w klauzule wykonalności. Zgodnie z art. 776 k.p.c. tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalności stanowi tytuł wykonawczy.

Natomiast dysponowanie tytułem wykonawczym jest podstawą do wszczęcia egzekucji, co oznacza, że uprawnia nas do przedłożenia takiego tytułu wykonawczego komornikowi, który w naszym imieniu będzie mógł wszcząć postępowanie egzekucyjne, celem dochodzenia naszej wierzytelności od dłużnika.

Innymi słowy uzyskanie od dłużnika oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie przewidzianym w art. 777 § 1 pkt 4,5,6 k.p.c. jest instrumentem, który powinien nam ułatwić egzekwowanie wierzytelności od dłużnika bez konieczności wszczynania postępowania sądowego i dowodzenia przed sądem zasadności naszego roszczenia.

Rodzaje oświadczeń przewidzianych o poddaniu się egzekucji przewidziane w k.p.c.:

Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie.

Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 6 tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Przedsiębiorco pamiętaj! Dla skuteczności oświadczenia dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji konieczna jest forma aktu notarialnego, w przeciwnym wypadku takie oświadczenie nie będzie stanowiło tytułu egzekucyjnego, a wyłącznie oświadczenie woli dłużnika o uznaniu długu.

 


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.