Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: jak i z jakiej podstawy dochodzić poza sądem swojej wierzytelności od dłużnika?

Sądowe dochodzenie wierzytelności od dłużnika jest najpowszechniejszą, ale ostateczną i jednocześnie często długotrwałą i kosztowną metodą egzekwowania swoich należności. Dochodzenie wierzytelności przed sądem nie jest jednak jedynym sposobem na uzyskanie należnej wierzytelności. Niniejsza porada ma na celu przedstawienie alternatywnych do sądowego sposobów i podstaw dochodzenia wierzytelności, które są nie tylko mniej czasochłonne, ale przy tym i tańsze.

  1. Wezwanie do zapłaty

Zanim albo zamiast dochodzić wierzytelności przed sądem, zawsze na początku należy po próbie polubownego (zwykłego) wezwania, wezwać dłużnika do zapłaty w trybie tzw. „przedsądowym”. W takim wezwaniu należy wskazać, jakie wierzytelności przysługują nam od dłużnika. Innymi słowy należy poinformować dłużnika o wysokości nieuregulowanych zobowiązań (wysokości jego długu) oraz w jakim terminie (3, 7, 14 dni od dnia otrzymanie przez dłużnika wezwania) i w jakiej formie, oczekujemy ich zapłaty (gotówką, przelewem na wskazanie przez nas w piśmie konto). W takim piśmie należy również wskazać podstawę naszego roszczenia (np. umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług), sposób i termin wykonania oraz termin, w jakim powinno było być uregulowane zobowiązanie wzajemne, zapłata (przywołać paragraf umowy oraz dokument wystawionej przez nas faktury, rachunku), zastrzeżenie naliczenia odsetek i wystąpienia z pozwem po upływie wyznaczonego terminu. Dla uwiarygodnienia determinacji, dobrze aby ewentualnie z wezwaniem wystąpił prawnik.

 

  1. Oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji stanowi rodzaj zabezpieczenia wierzytelności względem dłużnika, które jednocześnie umożliwia pozasądowe dochodzenie i egzekucję wierzytelności. Dla swojej skuteczności oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji powinno być zawsze sporządzone w formie aktu notarialnego. Taki akt notarialny jest z mocy prawa tytułem egzekucyjnym, a po uzyskaniu klauzuli natychmiastowej wykonalności – tytułem wykonawczym.

Powyższe oznacza, iż jeżeli nasza wierzytelność została zabezpieczona w trybie przewidzianym w art. 777 k.p.c., to wówczas nie musimy kierować do sądu pozwu o zapłatę, a wystarczy, iż skierujemy do sądu rejonowego wniosek o nadanie temu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Opłata od takiego wniosku wynosi 50 zł (art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 623)).

Sąd powinien rozpoznać nasz wniosek w ciągu 3 dni od daty złożenia i zaopatrzyć nasz tytuł egzekucyjny (akt notarialny) w klauzule wykonalności. Zgodnie z art. 776 k.p.c. tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalności stanowi tytuł wykonawczy.

Natomiast dysponowanie tytułem wykonawczym jest podstawą do wszczęcia egzekucji, co oznacza, że uprawnia nas do przedłożenia takiego tytułu wykonawczego komornikowi, który w naszym imieniu będzie mógł wszcząć postępowanie egzekucyjne, celem dochodzenia naszej wierzytelności od dłużnika.

Innymi słowy uzyskanie od dłużnika oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie przewidzianym w art. 777 § 1 pkt 4,5,6 k.p.c. jest instrumentem, który powinien nam ułatwić egzekwowanie wierzytelności od dłużnika bez konieczności wszczynania postępowania sądowego i dowodzenia przed sądem zasadności naszego roszczenia.

Rodzaje oświadczeń przewidzianych o poddaniu się egzekucji przewidziane w k.p.c.:

Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie.

Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 6 tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Przedsiębiorco pamiętaj! Dla skuteczności oświadczenia dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji konieczna jest forma aktu notarialnego, w przeciwnym wypadku takie oświadczenie nie będzie stanowiło tytułu egzekucyjnego, a wyłącznie oświadczenie woli dłużnika o uznaniu długu.

 


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.