Statut spółki europejskiej

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Spółka Europejska (łac. Societas Europaea, ang. European Company), jako forma prowadzenia działalności gospodarczej, została wprowadzona w celu ułatwienia prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Zakładając spółkę europejską wspólnicy mają niewątpliwie większe perspektywy rozwoju i od razu wkraczają na rynek międzynarodowy, co daje większe możliwości n.p. w zakresie pozyskania pracowników, nowych rynków zbytu, budowania marki...

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Statut spółki europejskiej akcyjnej - Wariant 1

Wariant I

Statut spółki europejskiej akcyjnej - Wariant 1

Instytucja SE jest w Polsce mało znana. Dlatego przedsiębiorca sięgając do przykładowych, zaprezentowanych tu rozwiązań, może zapoznać się z podstawowymi elementami SE, która będąc ponadnarodową formą spółki regulowaną prawem Unii Europejskiej, posiada większość cech charakterystycznych dla spółki akcyjnej.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Wariant II Statut europejskiej spółki akcyjnej - Wariant 2

Wariant II

Statut europejskiej spółki akcyjnej - Wariant 2

Ponieważ w państwach członkowskich UE obowiązują różne sposoby administrowania spółkami akcyjnymi ustawodawca europejski uwzględnił to przewidując możliwość wyboru przez akcjonariuszy pomiędzy systemem monistycznym i dualistycznym.

Organami spółki są:
• walne zgromadzenie oraz
• w przypadku przyjęcia systemu odpowiednio;
• dualistycznego: organ nadzorujący (rada nadzorcza) i organ zarządzający (zarząd)
• monistycznego: organ administrujący stosownie do formy wybranej w statucie spółki (rada administrująca, rada dyrektorów).

Polski ustawodawca z uwagi na to, że przepisy Kodeksu spółek handlowych o spółce akcyjnej oparte są na modelu dualistycznym w ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej szczegółowo uregulowała model monistyczny. Ustawa wprowadza do polskiego prawa spółek nową kategorię funkcjonariusza spółki (właściwego wyłącznie dla spółki europejskiej, w której statucie przyjęto system monistyczny), zwanego dyrektorem wykonawczym, który nie będąc członkiem organu osoby prawnej, ani też kolegialnie nie tworząc takiego organu, pozostaje przedstawicielem spółki (odpowiednik prokurenta kierującego przedsiębiorstwem spółki).

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki