Porady eksperta

Automaty do gier o niskich wygranych wstawiane na podstawie umowy najmu

Pytanie z dnia 21 grudnia 2015

Przedstawiony problem prawny: automaty do gier o niskich wygranych wstawiane na podstawie umowy najmu.

Stan faktyczny: Pytający jest właścicielem sklepu, w którym na zasadzie umowy najmu lub umowy o podnajem (treść pytania tego nie precyzuje) osoba trzecia (przyszły najemca lub podnajemca) zaproponowała wstawienie automatów do gier. Pytanie dotyczyło legalności i wymogów dla wstawienia takich automatów, jak i ewentualnych kar i wymaganych dokumentów.

Odpowiedź: Informujemy, iż odpowiedź na podobne pytanie została już udzielona i można się z nią zapoznać pod poniższym linkiem: Legalność automatów do gier o niskich wygranych, potrzebne zezwolenia, opłaty administracyjne. Dodatkowe informacje znajdują się także pod linkiem: Legalność automatów do gier o niskich wygranych, potrzebne zezwolenia, opłaty administracyjne

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż na chwilę obecną brak jest już możliwości prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach na innej podstawie, niż koncesja na prowadzenie kasyna gry. O ile więc najem lub podnajem lokalu samoistnie nie stanowi oczywiście czynu zabronionego, o tyle ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. o grach hazardowych określa jednoznacznie i w pełnym zakresie warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. Oznacza to, że ewentualna świadoma współpraca z osobą prowadzącą działalność bez koncesji (ostatnie zezwolenie wygasło 18 grudnia 2015 r.), skutkować może nałożeniem na wynajmującego kary pieniężnej, w drodze decyzji przez naczelnika urzędu celnego, w wysokości 100% przychodu, w rozumieniu odpowiednio przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanego z urządzanej gry. Uznanie wynajmującego zaś za urządzającego gry na automatach poza kasynem gry, skutkować mogłoby nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 12 tys. zł od każdego automatu.

Z uwagi na powyższe odradzamy zawieranie umów najmu lub podnajmu, w których najemca lub podnajemca miałby prowadzić działalność związaną z grami na automatach, nie mając koncesji na prowadzenie kasyna, a najem lokalu nie byłby najmem dla potrzeb jego prowadzenia.

Podstawa prawna:

  • Art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 6, art. 89 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2015 poz. 612);

Stan prawny aktualny na 29 grudnia 2015 r.

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny