Umowa o udostępnienie czasowe częściowej drogi publicznej/chodnika/terenów na cele kiermaszu/reklamy

Jedną z popularnych form prowadzenia przez mikro i małych przedsiębiorców działalności gospodarczej jest działalność handlowa, wystawnicza, promocyjna i podobne, czemu sprzyjają różnego rodzaju i o różnym charakterze imprezy okolicznościowe, eventy, święta.

Z uwagi na z reguły periodyczny charakter tego typu zdarzeń, przedsiębiorca, który chce przy tej okazji prowadzić swoją działalność, powinien pamiętać o formalnoprawnej stronie takiego uczestnictwa, które z reguły będzie miało charakter okazjonalny. Służyć temu będzie zawarcie właściwej umowy o udostępnienie czasowe (terenu, gruntu, powierzchni, części drogi publicznej, chodnika) z przeznaczeniem pod konkretną dedykowaną formę aktywności (działalność), w określonym czasie i miejscu. Będzie to umowa cywilnoprawna, która w praktyce może przyjąć postać użyczenia, najmu, dzierżawy.

Powiązane materiały

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki