Trzeba wiedzieć

DSA, czyli tzw. Konstytucja Internetu

DSA - definicja i podstawowe cele

Zmiany w prawie nie przestają zaskakiwać! Zwłaszcza w środowisku cyfrowym. Warto wiedzieć, że jako obywateli Unii Europejskiej obowiązują nas nie tylko polskie akty prawne, ale także unijne. Od 17 lutego 2024 r. na przedsiębiorcach spoczywają nowe obowiązki związane z wejściem w życie Digital Serivices Act (akt o usługach cyfrowych), potocznie nazywanego Konstytucją Internetu.

Podstawowym celem DSA jest uregulowanie zasad działania dostawców usług cyfrowych oraz ich użytkowników w Internecie. Chodzi o to, aby wzmocnić  bezpieczeństwo funkcjonowanie środowiska cyfrowego.

 

Kogo dotyczy DSA

DSA dotyczy wszystkich dostawców usług cyfrowych, którzy kierują swoje usługi do przedsiębiorców lub konsumentów z Unii Europejskiej.

Usługa pośrednia oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego:

  • Usługę̨ „zwykłego przekazu”, polegająca na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej – do tej grupy należą podmioty, które wykonują czynności techniczne.
  • Usługę̨ „cachingu”, polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców – to podmioty, które wykonują kopie danych.
  • Usługę̨ „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie. Są to podmioty, które udostępniają przestrzeń w swoim systemie albo w takim, w którym mają prawo nam taką przestrzeń dać. Jako przykład można wskazać:

1)      sklep internetowy jeżeli taki sklep umożliwia Klientom zamieszczanie opinii o produktach czy usługach, o nas samych,

2)      UGC (user generated content) – są zdjęcia z produktami przedsiębiorcy osadzane w ramach jego sklepu, bloga, platformy,

3)      komentarze pod modułami udostępnianymi w ramach kursów online,

4)      forum dyskusyjne, blog z dyskusją pod artykułami,

5)      dostawca, która udostępnia nam możliwość tworzenia landing page, powiadomień, wykonywania zautomatyzowanych procesów wewnątrz swojej infrastruktury.

 

Platformy internetowe w rozumieniu DSA

Istotną podgrupą dostawców usługi hostingowej są platformy internetowe. Platformą internetową, jest podmiot, który oferuje usługę hostingu, która na żądanie użytkowników przechowuje i rozpowszechnia publiczne informacje. Jeśli jednak takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA – wtedy nie traktuje się przedsiębiorcy jako platformę internetową. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

 

Obowiązki przedsiębiorców, których dotyczy DSA

Zgodnie z DSA pośrednicy internetowi będą zobowiązani, na mocy rozporządzenia, do wyznaczenia tzw. punktów kontaktowych, które mają umożliwić im bezpośrednią komunikację za pośrednictwem drogi elektronicznej z określonymi organami państw członkowskich, a także Komisją i Radą Usług Cyfrowych.

Punktem kontrolnym jest kanał, przez który zarówno organy jak i użytkownicy będą mogli zgłaszać wszelkie podejrzane treści znajdujące się w serwisie dostawcy. Takim punktem kontrolnym może być np. dedykowany do tych celów adres e-mail. 

Dostawcy w tym zakresie mają również obowiązek udostępniania publicznie informacji, które umożliwią łatwe zidentyfikowanie pojedynczych punktów kontaktowych i kontakt z dostawcą. Poza punktami kontaktowymi dla organów, o których mowa powyżej, pośrednicy internetowi są zobowiązani również do wyznaczenia pojedynczych punktów kontaktowych dedykowanych dla użytkowników korzystających z ich usług, które umożliwią użytkownikom bezpośrednią i szybką komunikację z dostawcą, zapewniającą m.in. możliwość wyboru środka komunikacji, który nie będzie mógł opierać się wyłącznie na zautomatyzowanych narzędziach.

Dodatkowo, jeśli dostawca nie jest mikro- lub małym przedsiębiorcą to będzie zobowiązany do publikowania co najmniej raz do roku jasnego, zrozumiałego i szczegółowego sprawozdania dotyczącego moderowanych treści, które prowadził w tym okresie. Rozporządzenie wskazuje dokładnie, co takie sprawozdanie ma zawierać, jakie elementy są kluczowe.

 

Nielegalne treści w rozumieniu DSA

DSA przede wszystkim chroni przed nielegalnymi treściami. Czym są nielegalne treści? Odpowiedź znajduje się w samym rozporządzeniu. W motywach umieszczonych na wstępie rozporządzenia możemy przeczytać:

 

Aby osiągnąć cel zakładający zapewnienie bezpiecznego, przewidywalnego i godnego zaufania środowiska internetowego, do celów niniejszego rozporządzenia pojęcie „nielegalnych treści” powinno w szerokim zakresie odzwierciedlać istniejące przepisy w środowisku poza internetowym.

 

Pojęcie „nielegalnych treści” należy rozumieć szeroko – tak, by obejmowało informacje dotyczące nielegalnych treści, produktów, usług i działań. Zgodnie z DSA nielegalne treści oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

 

Aktualizacja regulaminu i strony w związku z DSA

Jeżeli przedsiębiorca podlega pod DSA, musi wyznaczyć na swojej stronie internetowej punkt kontaktowy dla użytkowników oraz organów – może to być w stopce strony www, regulaminie, formularzu kontaktu. Trzeba pamiętać o aktualizacji swojego regulaminu poprzez:

  • zmianę w zakresie definicji – należy dodać pojęcie treści nielegalnej moderowanie treści, dostawca usługi hostingu,
  • wprowadzenie mechanizmu moderacji nielegalnych treści z uwzględnieniem tego, czy moderacja odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • wprowadzenie procedury (mechanizmu) zgłaszania naruszeń,
  • wprowadzenie zasady zmiany regulaminu
  • ustalenie skutków umieszczania treści nielegalnych oraz wskazanie na zasady procedury odwoławczej, 
  • we wskazanych przypadkach ustalenie zasady informowania organów.

Przedsiębiorca musi sprawdzić, jak aby wygląda procedura zmiany regulaminu w jego obecnym sklepie. Należy oczywiście pamiętać o tym, by poinformować Klientów o dokonanych zmianach.

Zobacz także:

·       Regulamin sklepu internetowego

·       Zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów

 

Wnioski w związku z wejściem w życie DSA

DSA, czyli Konstytucja Internetu nakłada na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków. Ich wdrożenie jest niezbędne do uniknięcia odpowiedzialności finansowej za niezastosowanie się do nich.

Pamiętajmy, że głównym celem wejścia w życie rozporządzenia rozpocznie jest walka z dezinformacją panującą w Internecie oraz publikowaniem nielegalnych treści w sieci. Chodzi o wszelkie informacje, niezgodne z prawem Unii lub z prawem państwa członkowskiego.

Naszym zdaniem DSA może być krokiem milowym w stronę bezpiecznego Internetu. Należy patrzeć na ten akt prawny jako sposób na wzmocnienie bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym, a nie tylko jako dodatkowe obowiązki małych przedsiębiorcom.

 

Stan prawny: 19 lutego 2024 roku

Podstawa prawna:

1)      w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 277, str. 1 z późn. zm.).

 

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT