Porady eksperta

Nieuregulowane faktury w stosunkach między przedsiębiorcami

Opóźnienia w regulowaniu zafakturowanych należności w transakcjach handlowych (obustronnie profesjonalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) są sytuacją szczególnie niepożądaną z punktu widzenia przedsiębiorcy, gdyż przyczyniają się zwykle do utraty zaufania drugiej strony umowy i związanej z tym konieczności pozyskania nowego kontrahenta oraz mogą zagrażać płynności finansowej firmy świadczącej dane usługi.

W przypadku, gdy przedsiębiorca będący drugą stroną umowy zalega z uregulowaniem płatności, można naliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Jeżeli w umowie z kontrahentem nie zostało zawarte postanowienie o wysokości stosowanych na potrzeby danej transakcji odsetek za opóźnienie (nie mogą być jednak wyższe, niż odsetki maksymalne), należą się ustawowe odsetki za opóźnienie dla transakcji handlowych – na dzień sporządzenia niniejszej porady wynoszą 9,5% w stosunku rocznym (wartość zmienna).

Powyższe postanowienie znajduje zastosowanie dla transakcji handlowych, których stronami są:


Od 2008 roku pomagamy bezpłatnie polskim mikro przedsiębiorcom od @ do Z

Zaloguj się na mikroPorady.pl
a zobaczysz ile na tym zyskasz!

Otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do porad, instrukcji, regulaminów, kazusów, wzorów umów z orzecznictwem i komentarzami - będziemy bezpłatnie odpowiadać na Twoje bieżące problemy, pisząc indywidulane wyjaśnienia i interpretacje.

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam. 

Włącz się w mikroPorady.pl a otrzymasz, co najlepsze dla Twojej mikro firmy!