Porady eksperta

Statut i regulaminy w spółce jawnej

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 10 sierpnia 2017

Zapytanie: Statut i regulaminy w spółce jawnej.

W spółce jawnej nie ma statutu, jest umowa spółki. Regulaminy natomiast spółka ta powinna mieć ze względy na rozmiar działalności i jej przedmiot, takie jakie są potrzebne dla prowadzenia przedsiębiorstwa danego rodzaju.

W spółce jawnej zarząd sprawują wspólnicy i oni prowadzą jej sprawy.

Spółka jawna to spółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Instytucją Spółki jawnej charakteryzuje się stosunkowo dużą swobodą kształtowania postanowień umowy spółki bowiem większość przepisów Kodeksu spółek handlowych jej dotyczących ma charakter względnie obowiązujący. W przypadku tej spółki może zajść konieczność odpowiadania własnym majątkiem za jej zobowiązania. Jednakże może mieć to miejsce dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Spółka jawna należy do spółek osobowych i może być tworzona celem prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa pod własną firmą. Spółka jawna powstaje poprzez zawarcie umowy spółki, a ponadto konieczny jest również jej wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS). Umowa spółki musi być zawarta na piśmie, w przeciwnym razie będzie nieważna. Podstawowymi elementami, jakie powinna zawierać umowa spółki są: firma, siedziba, określenie wkładów wspólników i ich wartości, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony (art. 25 k.s.h.). Regulacja spółki jawnej w kodeksie spółek handlowych umożliwia poprzestanie na określeniu powyższych, podstawowych postanowień umowy, bowiem w większości można skorzystać z przepisów dyspozytywnych. Oznacza to, iż wspólnicy mogą co prawda zawrzeć w umowie spółki postanowienia odmienne w treści od regulacji ustawowych, ale mogą też nie decydować się na samodzielne formułowanie postanowień i skorzystać ze „standardu kodeksowego”. Przedstawiona umowa spółki jawnej zawiera w części postanowienia odzwierciedlające przepisy kodeksu, ale również postanowienia alternatywne do nich, prezentujące różnorodność możliwych rozwiązań i swobodę wspólników w zakresie kształtowania łączącego ich stosunku prawnego.

Kodeks spółek handlowych nie zawiera wymagań dotyczących regulaminów wewnętrznych wymaganych dla działalności spółki, jedynym dokumentem koncepcyjnym wymaganym jest umowa spółki (może być nazywana także jej statutem).

Jeżeli spółka prowadzi większą działalność zatrudnia pracowników, powinna przygotować niezbędne do typu wykonywanej działalności regulaminy m.in. regulamin pracy, bhp, regulamin finansowy, obiegu dokumentów. Regulaminy takie dostosowane są do typu prowadzonej działalności zapewniają tworzenie takich warunków pracy, w których pracownicy mogą efektywnie pracować, a przedsiębiorca unikać przestoju z powodu chorób czy np. odszkodowań w przypadku wypadków.

Należy wskazać także regulaminy takie jak: zarządzania informacją, ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy (ochrona danych wrażliwych)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst